Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma

Oletko asiantuntijavaihtoehdon valinnut historianopiskelija tai muu ihmistieteilijä, mutta et tiedä, millaisiin tehtäviin voisit työllistyä? Vai työskenteletkö asiakirjahallinnan ja tiedonhallinnan parissa, mutta tunnet, että haluaisit kehittää ammattitaitoasi? Vai oletko muuten vain kiinnostunut oppimaan, miten asiakirjallista tietoa hallitaan nyky-yhteiskunnassa, mitä on kollektiivinen muisti, miksi asiakirjallista tietoa tuotetaan ja säilytetään sekä mitä asiakirjallinen tieto ylipäätään on?

Jos vastasit edes johonkin kysymykseen kyllä, asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma saattaa olla valintasi. Maisteriohjelman opinnot antavat yleiset valmiudet ja kelpoisuuden toimia asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johto-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään arkistolaitokseen, valtionhallintoon, kunnalliselle alalle sekä yrityksiin ja muihin yhteisöihin erilaisiin asiakirjahallinnan ja tiedonhallinnan tehtäviin. Pätevyydeltään tutkinto vastaa aiemmin arkistolaitoksessa suoritettuja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa sekä ylempää arkistotutkintoa.

Maisteriohjelmassa opiskelet asiakirjahallintaa ja arkistoalaa kokonaisuutena: asiakirjojen laatimiseen, vastaanottamiseen, käyttämiseen, hävittämiseen ja säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Opiskelussa yhdistyvät asiakirjahallinnan tieteellinen tutkimus ja alan käytännön työ. Opinnot sisältävät luento-opetusta, verkkokursseja, seminaarityöskentelyä, kirjatenttejä, pro gradu -tutkielman sekä kuuden kuukauden arkistoharjoittelun, joka tehdään yleensä kahtena kolmen kuukauden harjoittelujaksona. Sivuaineopintoina suoritettavat oikeustieteiden opinnot antavat lisävalmiuksia asiakirjahallinnan ja tiedonhallinnan työtehtäviin.

Opinnot ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana. Opintojen suorittamisessa on otettu huomioon etäopiskelumahdollisuudet. Esimerkiksi seminaari-istuntoihin voit osallistua omalta kotikoneeltasi Skype-yhteyden avulla. Siksi maisteriohjelma sopii erinomaisesti myös niille, jotka eivät asu Joensuussa. Täysipäiväistä opiskelua edellyttää vain arkistoharjoittelu, joka on mahdollista saada luettua hyväksi aiemman alan työkokemuksen perusteella.

Maisteriohjelmaan ovat hakukelpoisia alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Hakukohteen tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta.