Opiskelu historia- ja maantieteiden laitoksella

Historiaa, maantieteitä ja ympäristöpolitiikkaa – samalla laitoksella, monitieteisesti ja opiskelijalähtöisesti. Laitoksemme ilmapiiri on avoin, ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen kynnys on matala. Laitoksemme on tiivis akateeminen yhteisö, jossa opiskelijat viihtyvät.

Koulutamme asiantuntijoita tutkimuksen painoaloilla. Lisäksi erityisiä asiantuntijakoulutuksen painoaloja ovat aineenopettajakoulutus historian ja maantieteen oppiaineissa, asiakirjahallinnan ja arkistoalan koulutus sekä geoinformatiikan asiantuntijoiden koulutus.

Opintoihin ja opiskeluun liittyviä ohjeita on koottu Kamun lisäksi Historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisöön, johon kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kannattaa tutustua myös sivuaineen opintoyhteisöön. Löydät opintoyhteisöt Kamusta.

Ainejärjestöt

Tombolo toimii maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijoiden edunvalvojana ja järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Ainejärjestön vireään toimintaan pääset tutustumaan Tombolon nettisivuilla.

Varnitsa ry on historian opiskelijoiden ainejärjestö Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Varnitsan tehtäviin kuuluu historianopiskelijoiden etujen valvominen ja tarvittaessa myös niiden vaatiminen, mutta näkyvin osa ainejärjestön toimintaa on erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen jäsenilleen. Tutustu tarkemmin ainejärjestöön Varnitsan nettisivuilla.