Historia- ja maantieteiden laitos

Historia- ja maantieteiden laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Toimimme Joensuun kampuksella.

Laitoksemme mission mukaan tutkimme luonnonvarojen käytön ja ympäristösuhteen paikallisia edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiikkaa ja annamme tähän perustuvaa korkeatasoista opetusta. Tavoitteenamme on luoda uutta tietoa ja tämän pohjalta kehittää opiskelijoiden analyyttisiä ja kriittisiä valmiuksia. Osallistumme tutkimusten kautta aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Laitoksellamme on 560 perustutkinto-opiskelijaa ja 100 jatko-opiskelijaa. Opetushenkilökuntaan kuuluu 11 professoria, 7 yliopistonlehtoria ja 1 yliopisto-opettaja. Tutkimushenkilökuntaa on 25.