KV-maisteriohjelmat

Voit kansainvälistyä suorittamalla englanninkielisen maisteritutkinnon kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Laitoksemme on mukana kahdessa kansainvälisessä, monitieteisessä maisteriohjelmassa.

Border Crossings: Global and Local Societies in Transition – A Master’s Degree Programme in the Social Sciences

The International Master's Degree Programme Border Crossings: Local and Global Societies in Transition on kansainvälinen maisterikoulutusohjelma, joka toimii Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Sitä toteutetaan historia- ja maantieteiden laitoksella sekä yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua moniulotteiseen rajatematiikkaan ja osallistua alati lisääntyvään keskusteluun kansallisista ja eurooppalaisista identiteeteistä, liikkuvuudesta, muuttoliikkeistä, monikulttuurisuudesta ja kansalaisuudesta, sekä rajat ylittävästä yhteistyöstä mm. Euroopan ulkorajoilla.

Globaalit muutokset tuotantomalleissa, työmarkkinoilla, elämäntyyleissä, hyvinvoinnissa, ympäristössä sekä hallinnossa ovat johtaneet siihen, että yhteiskuntia ja niiden rajoja määritellään koko ajan uudelleen. Border Crossings maisterikoulutusohjelma pyrkii tutustuttamaan opiskelijat globaalin muutoksen tärkeimpiin näkökulmiin sekä keskusteluun sen vaikutuksista hallintoon, kansalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa ja yhteiskunnalliseen elämäänsä.

Opetus painottuu Pohjois-Euroopan raja-alueisiin, mutta se käsittelee yhteiskunnallista muutosprosessia myös vertailevasta ja globaalista näkökulmasta käsin tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden lisätä ymmärrystään yhteiskunnallisista rajoista ja monimuotoisista kulttuureista innostavassa ja monikansallisessa akateemisessa oppimisympäristössä EU:n rajapinnassa.

Ohjelma johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon (Master of Social Sciences) joko sosiologian/yhteiskuntapolitiikan tai yhteiskuntamaantieteen oppiaineessa. Maisteriohjelmaan ei oteta enää uusia opiskelijoita.

Lisätietoja saat maisteriohjelman nettisivuilta

Environment, Natural Resources & Climate Change: Master's Degree Programme in Environmental Policy and Law

The Master's Degree Program Environment, Natural Resources and Climate Change in Environmental Policy and Law on kansainvälinen maisteriohjelma, joka toimii Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Ohjelma tarjoaa monitieteisiä ympäristöoikeuden ja ympäristöpolitiikan opintoja oikeustieteiden laitoksen hallinnoimana yhteistyössä historia- ja maantieteiden laitoksen kanssa. Ohjelmaan voi hakea vuosittain ja noin 20 uutta opiskelijaa aloittaa joka syksy.

Kansainvälinen ympäristöpolitiikan ja -oikeuden maisteriohjelma yhdistää opintoja luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen hallinnan sekä kansainvälisen ympäristöoikeuden ja EU-ympäristöoikeuden aloilta. Ohjelmassa on tarjolla kaksi pääainevaihtoehtoa: Ympäristö- ja ilmasto-oikeus (Environmental and Climate Change Law) sekä luonnonvarojen hallinta (Natural Resource Governance). Opiskelu maisteriohjelmassa tapahtuu kokonaan englanniksi.

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti yhteiskuntatieteellisen tai oikeustieteellisen alan opiskelijoille, sekä ympäristö- tai luonnontieteiden alan opiskelijoille tai ympäristöalan insinööritutkinnon suorittaneille.

Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa opiskelijat globaaleille työmarkkinoille. Koulutuksen tarjoamat akateemiset valmiudet antavat pätevyyden laaja-alaisesti erilaisiin asiantuntijatehtäviin ympäristön hallinnan alalla, aina julkishallinnosta kansalaisjärjestöihin, niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Valmistuneet voivat työskennellä esim. konsulttitehtävissä tai ympäristöjohtajina yrityksissä tai muissa vastaavissa tehtävissä yksityisellä sektorilla, erilaisissa ympäristöhallinnon virkamiestehtävissä kansallisella tai EU-tasolla tai kansainvälisissä ympäristödiplomatian tai -lainsäädännön tehtävissä. Ohjelma tarjoaa myös erinomaiset edellytykset jatko-opintoihin.

Lisätietoja saat maisteriohjelman nettisivuilta