Ikääntyminen, elintavat ja terveys

Muuttuvat asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan lääkäreiden koulutuksessa (NOS-HS exploratory workshops)

Edes menestyksekkäät läpimurrot lääketieteessä eivät tule koskaan kokonaan poistamaan kliiniseen päätöksentekoon ja hoitoihin liittyvää epävarmuutta. Tuon epävarmuuden riittämättömän sietämisen riskit ovat hyvin tiedossa. Niinpä vallitsee yksimielisyys siitä, että asiaan on opetussuunnitelmassa kiinnitettävä enemmän huomiota. Se, miten tämä tavoite toteutetaan, on kuitenkin vähemmän selvää. Projekti pureutuu tähän puutteeseen monitieteellisin keinoin, joskin lähtökohtana on historian näkökulma. Ensinnäkin se selvittää, miten asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan ovat muuttuneet lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta alkaen. Toisekseen projektissa tutkitaan, miten lääketieteen historia voi lisätä monitulkintaisuuden sietokykyä nykypäivän lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa.

Yhteyshenkilö: Pieter Dhondt, pieter.dhondt(at)uef.fi

Terveysmaantiede

Tutkimusryhmämme analysoi kansanterveyden kannalta merkittävien sairauksien esiintyvyyttä, hoidon saavutettavuutta ja hoidon tuloksia sekä kustannuksia tavoitteena aikaisempaa kustannustehokkaammat hoitotavat. Tietoaineistoina käytetään valtakunnallisia terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rekistereitä, paikkatietoja ja alueellisia potilastietojärjestelmiä. Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) toteutetaan vv. 2018-2023. Esimerkkialueena on Siun sote Itä-Suomessa. Geospatial Health tutkimusryhmään kuuluu myös geofarmasian alan väitöskirjatutkimus USAssa. Tutkimusryhmä on Effectiveness of Social and Health Services -tutkimusyhteisön jäsen UEF:ssä.

Yhteyshenkilö: Markku Tykkyläinen, markku.tykkylainen(at)uef.fi