Historia

Laitoksellamme voi opiskella pääaineena joko Suomen historiaa tai yleistä historiaa. Pääaine valitaan opintojen edetessä.

Oletko koskaan pohtinut, miksi maailma on sellainen kuin on, ja miten se on sellaiseksi tullut? Historia tarjoaa sinulle vastauksia. Historia kouluttaa arvioimaan kriittisesti tieteessä ja julkisuudessa esitettäviä käsityksiä menneisyydestä ja nykypäivästä. Siksi historian tuntemus antaa myös näkökulmia tulevaisuuteen. Historian opiskelu ei tarkoita vain perehtymistä vanhoihin, pölyttyneisiin tapahtumiin, vaan se auttaa suhteuttamaan tapahtumia ja löytämään niille oikean mittakaavan. Esimerkiksi Euroviisujen voitto ei ehkä sittenkään ole historiallinen käännekohta tai jumbosija kansallinen katastrofi.

Historian opiskelu antaa hyvän yleissivistyksen. Historian opinnot antavat valmiuksia analysoida erilaisia aineistoja ja perehdyttävät ajankohtaisiin metodisiin keskusteluihin. Lisäksi ne opettavat historiallisten kehityslinjojen hallintaa sekä historiatieteen oman oppihistorian tuntemusta. Tavoitteenamme on kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin. Historiaa pääaineena opiskelleet työllistyvät yhteiskunnan julkiselle ja yksityiselle sektorille erityyppisiin asiantuntijatehtäviin. Historiasta valmistuneet hakeutuvat muun muassa opetussektorille, tiedotusalalle, arkistoihin, museoihin, kirjastoihin ja julkishallintoon, mutta toimiipa heitä myös yksityisyrittäjinä.