Hakukohde maantiede ja ympäristöpolitiikka

Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteeseen valitut opiskelijat valitsevat opintojen kuluessa pääaineekseen maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan.

Koulumaantiede näyttää vain osan maantieteiden laajasta kirjosta - me näytämme loput. Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opiskelun keskiössä ovat ihmisen luontosuhteen hahmottaminen, yhteiskunnallisten rakenteiden tarkastelu, alueellisten järjestelmien kartoittaminen, paikkatietosovellukset ja pohjoisen ulottuvuuden tutkiminen.

Maantieteen oppiaineessa koulutetaan maantiedon aineenopettajia sekä asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet esimerkiksi alue- ja ympäristövaikuttamisen kysymyksiin.

Yhteiskuntamaantieteen oppiaine on yhteiskunnan toimintoihin ja rakenteisiin sekä alueellisiin järjestelmiin ja ympäristökysymyksiin erikoistunut maantieteen ala, jota ei voi opiskella muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Ympäristöpolitiikan oppiaineessa opetus perustuu vahvaan ja laaja-alaiseen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen osaamiseen. Opetuksessa keskitytään ympäristöongelmien syntymekanismeihin ja ratkaisukeinoihin sekä luonnonvarojen kestävään ja yhteiskuntavastuulliseen käyttöön.

Hakukohteen tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta.

Vanhoja valintakoekysymyksiä

Valintakoe 2019, tehtävä 1 ja tehtävän 3 aineisto
Valintakoe 2019, tehtävä 2
Valintakoe 2019, tehtävä 3
Valintakoe 2018
Valintakoe 2017
Valintakoe 2016