Myopatiariski statiinihoidon aikana

Statiineja käytetään korkean LDL-kolesterolitason alentamiseen. Harvoissa tapauksissa statiinihoito aiheuttaa myopatian.

The SEARCH Collaborative Group (New Engj J Med 359:789–799, 2008) on julkaissut tutkimuksen, jossa selvitettiin koko genomin kartoituksella niitä geenivariantteja, jotka lisäävät riskiä saada myopatia statiinihoidon aikana. Ainoastaan kromosomissa 12 sijaitsevan SLCO1B1-geenin variantti c.1498-1331T>C liitettiin myopatiaan tässä tutkimuksessa. Tämä geeni säätelee proteiinia (OATP1B1), mikä vastaa statiinien kuljetuksesta maksasoluun. Myopatiariski oli 4.5-kertainen yhden riskialleelin kantajilla ja 16.9-kertainen kahden riskialleelin kantajilla.

  • c.1498-1331T>C (hg19-chr12:21368722, SLCO1B1, c.1498-1331T>C, NM_006446, rs4363657))

Myopatiariski voidaan arvioida SLCO1B1-geenin yhden variantin (rs4363657) tutkimuksella, jolla määritetään riskiä lisäävän C-alleelin kantajuus.

Tutkimuspyyntölomake