Hyperkalsemia

Familiaalinen hypokalsinurinen hyperkalsemia (FHH) johtuu 'calcium-sensing' reseptoria koodittavan geenin (CASR), saman reseptorin G-proteiini alayksikön α11 koodittavan geenin (GNA11) tai AP2S1-geenin inaktivoivista geenivirheistä. Neonataalissa vaikeassa hyperparatyreoosissa on CASR-geenissä inaktivoivia geenivirheitä, jotka selittävät kalsium-tason nousun ja niukan kalsiumin erityksen virtsaan. Familiaalinen isoloitu primaarinen hyperparatyreoosi (FIPH) on autosomissa dominantisti periytyvä harvinainen sairaus (1 % kaikista hyperparatyreoosipotilaista), joka johtuu CASR-, MEN1- ja CDC73 (HRPT2) -geenivirheistä. Tähän sairauteen ei liity muita endokriinisiä häiriöitä eikä tuumoreita. Kalsiumia tunnistava reseptori (CaR) on G-proteiin liittyvä reseptori, mikä ilmentyy eritoten lisäkilpirauhasissa, munuaisissa ja kilpirauhasessa (C-solut), joissa se aistii ekstrasellulaarisen kalsiumtason muutoksia. CaR:n aktivaatio estää PTH:n eritystä ja lisää kalsiumin eritystä virtsaan.

Hyperparatyreoosissa, johon liittyy leukatuumoreita (Hyperparathyreoidism-jaw-tumor syndrome) eli HRPT2-syndroomassa lisäkilpirauhaskasvaimet voivat olla kystisiä adenoomia tai pahanlaatuisia. Pahanlaatuisissa lisäkilpirauhasen kasvaimissa CDC73 (HRPT2)-geenin molemmat alleelit ovat lähes 100 % tapauksista mutatoituneet, mutta vain 30 %:lla on ituradan variantti. Tämän vuoksi geenidiagnostiikka pitäisi tehdä ensi sijaisesti tuumorista.

MEN1-, MEN2A- ja MEN4-oireyhtymissä lisäkilpirauhasissa voi olla kasvaimia, jotka voivat johtaa parathormonin liikaeritykseen ja täten hyperkalsemiaan. Nämä sairaudet aiheutuvat geenivirheistä seuraavissa geeneissä: MEN1 (MEN1), RET (MEN2A) ja CDKN1B (MEN4). Perinnöllinen hypofosfateeminen riisitauti ja hyperkalsinuria johtuvat SLC34A3-geenin virheistä.

Geenien koodaavien alueiden sekvensointiin käytetään perinteistä kapillaarisekvensointia tai uuden sukupolven sekvensointiteknologiaa. Deleetioanalyysit suoritetaan kapillaarisekvensointilaitteella MLPA-menetelmällä.
Lausunto tutkimustuloksesta toimitetaan noin kuuden viikon kuluessa verinäytteen saapumisesta. Tutkimusten hinnat ja näytteen (EDTA-veri) lähetysohjeet löytyvät tutkimuspyyntölomakkeelta.

Tutkimuspyyntölomake