Klopidogreelihoidon tehon arviointi

Klopidogreeli on verihiutaleiden takertumista ehkäisevä lääkeaine (tiklopidiinijohdos), jota käytetään aivohalvauksen ja sydäninfarktin uusiutumisen ehkäisyyn. Sytokromi P-450 -entsyymit (CYP) muuntavat klopidogreelin aktiiviseksi metaboliitiksi, joka säätelee lääkkeen verihiutaleiden takertumista ehkäisevää vaikutusta.

CYP2C19-geenin verihiutalevaikutusta pienentävä alleeli (esiintyy n. 30 %:lla väestöstä) alensi klopidogreelin aktiivista metaboliittia 32.4 % (Mega JL ym. New Engl J Med 360:354–62, 2009). CYP2C19*2-geenimuutos c.681G>A on liitetty myös sydän- ja verisuonitautien suurempaan riskiin kahdessa tutkimuksessa (Simon T yms. New Engl J Med 360;363–375, 2009; Collet J-P ym. Lancet 373:309–317, 2009). Näin ollen edellä mainitun geenimuutoksen määrittämisestä on hyötyä klopidogreelihoidon tehon arvioinnissa.

  • c.681G>A (hg19-chr10:96541616, CYP2C19, p.Pro227Pro, c.681G>A, NM_000769, rs4244285)

Geenimuutos analysoidaan TaqMan-menetelmällä.
Lausunto tutkimustuloksesta toimitetaan noin kuuden viikon kuluessa verinäytteen saapumisesta. Tutkimusten hinnat ja näytteen (EDTA-veri) lähetysohjeet löytyvät tutkimuspyyntölomakkeelta.

Tutkimuspyyntölomake