Fysiikan oppimateriaalia kouluille

Tämä nettisivusto on laadittu fysiikan opettajia varten. Sivustolla on tietoa ja oppimateriaalia hiukkasfysiikasta ja optiikasta. Sivuston on laatinut Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen fysiikan opetuksen tutkimusryhmä, johon nykyisellään kuuluvat Mikko Kesonen, Risto Leinonen, Ville Nivalainen, Mervi Asikainen ja Pekka E. Hirvonen.