Tutkimus

Laitoksen tutkimus jakautuu kolmeen tutkimusalaan: fotoniikka (Institute of Photonics), fysiikan ja matematiikan opetuksen tutkimus ja matematiikka. Sekä fotoniikan, että matematiikan tutkimus ovat useissa kansainvälisissä arvioinneissa saaneet hyvät arviot. Fotoniikka on UEF strategiassa nostettu yhdeksi viidestä alasta kategoriassa Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet, joita aloja rahoitetaan strategisella rahoituksella. Matematiikan tutkimuksen vahvuusalueet ovat kompleksianalyysi ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt.