Matematiikka

Joensuun matematiikan tutkimus liittyy matemaattiseen analyysiin, erityisesti klassiseen kompleksianalyysiin. Eräs nykyisistä tutkimusteemoista on Nevanlinnan arvojenjakautumisteoria ja sen sovellukset differentiaali- ja funktionaaliyhtälöihin. Toinen keskeinen tutkimusteema on operaattoriteoria funktioavaruuksissa funktionaali- ja kompleksianalyysiä sekä harmonista analyysiä soveltaen.

Funktionaalianalyysin menetelmät ovat tärkeitä myös kolmannessa tutkimusteemassa - osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimuksessa. Nämä yhtälöt esiintyvät lukuisissa tieteen ja teknologian sovelluksissa ja siksi niitä tutkitaan myös laskennan kannalta.

MATEMATIIKAN HENKILÖKUNTA

Tutkimusalatiedot löytyvät kunkin tutkijan henkilökohtaisilta nettisivuilta. Tutkimukseen tai jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Risto Korhoseen.

Nimi Tehtävä
Mikko Aspelund tuntiopettaja
Gaëlle Brunet tutkimusavustaja
Janne Gröhn yliopistonlehtori
Juha-Matti Huusko tutkijatohtori
Janne Heittokangas apulaisprofessori
Risto Korhonen  professori
Taneli Korhonen nuorempi tutkija
Pekka Kosunen nuorempi tutkija
Antti Käenmäki yliopistotutkija
Ilpo Laine  emeritusprofessori
Visa Latvala yliopistonlehtori
Bin Liu nuorempi tutkija
Martti Pesonen lehtori
Jouni Rättyä  professori
Maryam Samavaki nuorempi tutkija
Pekka Smolander tuntiopettaja
Jukka Tuomela  professori
Minna Turunen nuorempi tutkija
Toni Vesikko nuorempi tutkija
Antti Viholainen yliopistonlehtori
Alba Vrapi nuorempi tutkija
Amine Zemirni nuorempi tutkija

 

TUTKIMUSRYHMÄT JA -SEMINAARIT

 

DOSENTIT

Itä-Suomen yliopiston ulkopuoliset matematiikan dosentit:

Sirkka-Liisa Eriksson (Tampereen teknillinen yliopisto)
Heikki Haario (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Maria-José Martin-Gómez (Universidad Autónoma de Madrid)
Antti Perälä (Centre de Recerca Matemàtica, Universitat de Barcelona)
Jarkko Rieppo
Juhani Riihentaus
Jari Taskinen (Helsingin yliopisto)
Jozef Zajac (State University of Applied Science in Chelm)