Matemaatikkokoulutus

Suoritettavat tutkinnot

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä (op), tavoiteaika 3 vuotta.

Filosofian maisteri, 120 opintopistettä, tavoiteaika 2 vuotta.

Opintojen kuvaus

Kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana perehdytään matemaattisen ajattelun yleisiin perusteisiin ja luodaan pohja matematiikan syventäville opinnoille. Tärkeintä matematiikan opiskelussa on asioiden syvällinen ymmärtäminen, täsmällisen ajattelutavan omaksuminen ja ongelmanratkaisumenetelmien oppiminen. Samalla luetaan sivuaineita, jotka voivat opiskelijan mielenkiinnon ja tulevaisuuden suunnitelmien mukaan olla esimerkiksi fysiikkaa, tietojenkäsittelytiedettä tai kauppatiedettä.

Maisteriopintojen aikana erikoistutaan johonkin matematiikan osa-alueeseen riippuen siitä halutaanko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi vai muihin työtehtäviin esimerkiksi oppilaitoksissa, vakuutusyhtiöissä, pankeissa, teollisuudessa tai tutkimuslaitoksissa. Matemaattisen ajattelun mukanaan tuoma systemaattisuus ja looginen johdonmukaisuus antavat vankan pohjan matematiikan tutkijanuran lisäksi myös monenlaisiin työtehtäviin yrityksissä.

Tyypillinen opintojen rakenne

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 op
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 13 op
Matematiikka 84 op
Muut opinnot 83 op*
   
Filosofian maisteri, 120 op
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 3 op
Matematiikka 80 op
Muut opinnot 37 op*

*Suositeltavimpia sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede sekä kauppatieteet. Kandidaatin tutkinnon sivuaineiden tulee muodostaa joko kaksi 25 op:n opintokokonaisuutta (perusopinnot) tai yksi 60 op:n opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot). Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää joko perus- ja aineopinnot (60 op) yhdessä sivuaineessa tai perusopinnot (25 op) kolmessa sivuaineessa.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Visa Latvala

Hae opiskelemaan matematiikkaa: