Martti E. Pesonen, FT, Lehtori

Martti E. Pesonen väitteli tohtoriksi matematiikassa v. 1986 Joensuun yliopiston matematiikan laitoksessa. Hän on työskennellyt vuodesta 1989 matematiikan lehtorina ja opettaa pääasiassa yliopistomatematiikan peruskursseja. Hän suoritti aineenopettajan pedagogiset opinnot v. 1997 ja on tämän jälkeen johtanut useita pienehköjä kehitys- ja tutkimushankkeita. Hänen päämielenkiintonsa on kohdistunut tietotekniikan käyttöön matemaattisten käsitteiden ja prosessien opiskelussa ja osaamisen arvioinnissa.

Kehittämistyö on vuodesta 2000 alkaen kohdentunut manuaalisten ja vuorovaikutteisten matemaattisten animaatioiden luomiseen www- ja Moodle-ympäristöön. Tätä työtä on tehty useiden kumppaneiden kanssa, aluksi Sebastian Liskenin (Bielefeld) ja myöhemmin Timo Ehmken (Kiel), Hitoshi Nishizawan (Toyota) sekä Eric Lehmanin ja Eric Reyssatin (Caen) kanssa. Uusimpana työsarkana on avautunut yhteistyö Aalto yliopiston ABACUS-hankkeessa, jossa koostetaan yhteiskäyttöistä Moodle-alustalla toimivaa matemaattisten aineiden tehtäväpankkia. Tärkeänä dimensiona kehitys- ja tutkimustyössä on se, että kehitystyössä on jatkuvasti mukana paikallisia opiskelijoita, ja että kehitettäviä oppiaineistoja voidaan testata suoraan mm. opettajiksi opiskelevilla.

Hän osallistuu aktiivisesti Erasmus-opettajavaihto- ja -henkilöstövaihto-ohjelmaan. Hän vierailee säännöllisesti Caenin yliopistossa sekä isännöi sieltä tulevia vierailijoita. Hän johtaa matematiikan havainnollistamiseen ja toiminnallisuuteen tähtääviä kursseja, ja näiden tuloksia on nähtävissä Joensuun Areenalla vuosittain järjestettävässä SciFest-tiedetapahtumassa. Hän osallistuu aktiivisesti Joensuun Tiedeseuran, MAOL Pohjois-Karjalan ja Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen toimintaan.