Fyysikkokoulutus

Suoritettavat tutkinnot

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä (op), tavoiteaika 3 vuotta.

Filosofian maisteri, 120 opintopistettä, tavoiteaika 2 vuotta.

Opintojen kuvaus

Kolmen ensimmäisen vuoden aikana syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä fysiikan eri osa-alueista, kuten mekaniikasta, optiikasta, sähkömagnetismista ja termodynamiikasta. Opintoihin kuuluu sekä luentokursseja että laboratorioharjoituksia, ja myös sivuaineiden opiskelu aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna. Fysiikan matemaattisesta luonteesta johtuen matematiikka on luonteva sivuaine, mutta myös esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen ja kemian lukeminen on suositeltavaa.

Maisterivaiheessa fyysikkokoulutuksessa perehdytään fotoniikan (modernin optiikan) eri osa-alueisiin, kuten optiseen tietoliikenteeseen, optisten systeemien suunnitteluun ja optisten komponenttien valmistamiseen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan asiantuntijoiden opastuksessa optiikan valmistuksessa tarvittavaan optiseen nanoteknologiaan sekä saavat mahdollisuuden työskennellä huippuluokan laitteilla varustetuissa laboratorioissa. Koska suurin osa maisterivaiheen opinnoista käydään yhdessä fotoniikan kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa englanniksi, fotoniikan ohella opitaan myös muita fyysikon uran kannalta oleellisia asioita kuten tieteellistä englantia, tiimityöskentelyä ja kansainvälisyyttä.

Maisterin tutkinnossa fysiikan opintojen laajuus on vähintään 90 op, jolloin maisterin tutkintoon jää tilaa myös sivuaineille. Sivuaineiden lukeminen ei kuitenkaan enää maisterivaiheessa ole pakollista, sillä fysiikkaa on mahdollista opiskella enemmänkin.

Tyypillinen opintojen rakenne

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 op
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 13 op
Fysiikka 80 op
Matematiikka 60 op
Muut opinnot 21 op*
   
Filosofian maisteri, 120 op  
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 3 op
Fysiikka 90 - 117 op
Muut opinnot 0 - 27 op*

*Muut sivuaineopinnot voivat olla esimerkiksi kemian, tietojenkäsittelyn tai matematiikan kursseja.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Martti Mäkinen

Hae opiskelemaan fysiikkaa: