Fysiikan ja matematiikan opetuksen tutkimus

Fysiikan ja matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkimusryhmän toiminta perustuu Physics Education (PER) ja Mathematics Education tutkimustraditioon. Tutkimus tuottaa täsmällistä tietoa eri tekijöiden vaikutuksista oppimiseen ja toimii perustana kehitettäessä uudenlaisia ratkaisuja matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen ja kouluopetuksen tarpeisiin.

Tutkimuksen opettajankoulutusta koskevista teemoista keskeisimpiä ovat matematiikan ja fysiikan opettajantieto ja sen kehittyminen sekä matematiikkaorientaatiot. Matematiikan sisältöjen merkitystä insinöörikoulutuksessa tutkitaan yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Valtakunnallisen LUMA-Suomi kehittämisohjelman hankkeissa kehittämistutkimusta tehdään teknologiakasvatuksen integroimiseksi fysiikan ja kemian sisältöihin ja sukupuolen mukaisen eriytymisen vaikutusten vähentämiseksi luonnontieteiden ja teknologia-alojen koulutus- ja työurien valinnoissa.   

Tutkimukseen tai jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä: Mervi Asikainen, yliopistonlehtori

LUMA-toiminnasta lisätietoja antaa tutkijatohtori Risto Leinonen

FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN TUTKIJAT

Tutkimusalakohtaiset tiedot löytyvät kunkin tutkijoiden henkilökohtaisilta sivuilta.

Nimi: Tehtävä:
Asikainen Mervi yliopistonlehtori, dosentti
Hara Heikki osa-aikainen, Carelia AMK
Hietala Jesse nuorempi tutkija
Pekka Hirvonen yliopistonlehtori, dosentti (työstävapaalla 31.1.2018 saakka). 
Ikonen Kirsi nuorempi tutkija
Kesonen Mikko tutkijatohtori
Koponen Mika tutkijatohtori
Leinonen Risto tutkijatohtori
Pesonen Martti yliopistolehtori
Tinell Roni nuorempi tutkija
Viholainen Antti yliopistonlehtori

 

TUTKIMUSRYHMÄT JA -SEMINAARIT