Fysiikan ja matematiikan laitos

Laitoksemme jatkaa Joensuun fysiikan ja matematiikan vahvaa lähes 50 vuotta sitten alkanutta tutkimus- ja koulutusperinnettä. Tutkimuksen korkea taso on todettu myös kansainvälisissä arvioinneissa ja tavoitteena on nostaa se entistäkin korkeammalle tasolle.

Laitoksen toiminta koostuu kolmesta pääalasta: Matematiikka, Fotoniikka, ja Fysiikan ja matematiikan opettajien koulutus. Kaikilla näillä aloilla tarjotaan koulutusta, joka pohjautuu korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.

Laitoksella työskentelee noin 80 ihmistä, joista professorikuntaan kuuluu 11. Laitoksen laboratoriot ovat huippuluokkaa ja mahdollistavat kokeellisen optiikan nanoteknologian vastapainona vahvalle teoreettiselle tutkimukselle. Laboratorioita hyödynnetään vahvasti myös opetuksessa ja näiden palveluja tarjotaan myös yhteistyökumppaneille yliopistomme ulkopuolella.

Laitoksella koulutetaan fysiikan ja matematiikan opettajia, matemaatikkoja, ja fotoniikkaan erikoistuneita fyysikoita. Näistä viimeksi mainitussa koulutus sisältää myös alan englanninkielisen maisterikoulutuksen.

Vuosi 2017 numeroina

  • 7 Tohtorintutkintoa
  • 43 Maisterintutkintoa
  • 23 Kanditutkintoa
  • 129 Kansainvälistä tieteellistä referee-julkaisua