Aineenopettajan koulutus, fysiikka ja matematiikka

Suoritettavat tutkinnot

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä (op), tavoiteaika 3 vuotta.

Filosofian maisteri, 120 opintopistettä, tavoiteaika 2 vuotta.

Opintojen kuvaus

Tulevat aineenopettajat perehtyvät oman oppiaineensa eri osa-alueisiin laaja-alaisesti kolmen ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Useimmat käytävistä pääaineen kursseista ovat samoja kuin fyysikko- tai matemaatikkolinjalla, mutta osa kursseista on räätälöity erityisesti tulevien opettajien tarpeisiin. Yliopistolla on myös huippumodernisti varusteltu kouluyhteistyöhön tarkoitettu LUMA-laboratorio, jossa opiskelevat pääsevät harjoittelemaan ja suunnittelemaan kokeellista opetusta.

Samalla oman pääaineen opintojen kanssa aloitetaan myös sivuaineen, eli toisen opetettavan aineen, opinnot. Yleensä toinen opetettava aine on joko fysiikka, matematiikka tai kemia, mutta on mahdollista pätevöityä myös kaikkien kolmen aineen opettajaksi. Myös rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon opinnot on mahdollista suorittaa.

Opettajalinjalla luetaan sivuaineena myös opettajan pedagogiset opinnot, joihin kuuluu teoreettisempien kurssien lisäksi neljä opetusharjoittelua. Ensimmäiseen opetusharjoitteluun, jossa tutustutaan opettajan työhön, pääsee jo toisena vuonna. Viimeiset opetusharjoittelut suoritetaan maisterivaiheessa.

Maisterivaiheen opinnoissa osallistutaan opettajaopiskelijoille suunnatuille didaktisen matematiikan tai fysiikan kursseille. Näillä kursseilla valmentaudutaan jo toden teolla tulevaa ammattia varten – tietoa on paljon, mutta se täytyy muuntaa kouluopetuksessa sovellettavaan muotoon. Opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö eli pro gradu -tutkielma käsittelee fysiikkaa tai matematiikkaa opettamisen ja oppimisen näkökulmasta.

Tyypillinen opintojen rakenne

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 op
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 13 op
Pääaine (fysiikka tai matematiikka) 70 op
Toinen opetettava aine (fys, mat, kem) 60 op
Pedagogiset opinnot 25 op
Muut opinnot 12 op*
   
Filosofian maisteri, 120 op
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 3 op
Pääaine (fysiikka tai matematiikka) 60 op
Pedagogiset opinnot 35 op
Muut opinnot 22 op*

*Esimerkiksi kolmannen opetettavan aineen opintoja tai rehtorin pätevyyden antavia opetushallinnon opintoja. Kolmen aineen opetuspätevyydellä (esimerkiksi fysiikka, matematiikka ja kemia) opintojen laajuudeksi tulee 326 op, sillä jokaisesta opetettavasta aineesta tarvitaan vähintään 60 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Martti Mäkinen (Fysiikka)

Yliopistonlehtori Visa Latvala (Matematiikka)

Hae opiskelemaan: