Urapoluilla

Metsätieteilijät ovat uusilla urilla. Metsien käyttötavat ovat moninaistuneet, uusia tekniikoita kehitetään koko ajan, ja yhteydet perinteisen metsäalan ulkopuolelle ovat lisääntyneet huimasti. Ei ole enää ollenkaan epätavallista nähdä metsänhoitajia esimerkiksi informaatioteknologiayritysten, bioenergia-alan tai ympäristönsuojelun tehtävissä.

Työllistyminen jatkuvasti muuttuvilla ja tiukoilla työmarkkinoilla asettaa haasteita myös opiskeluajalle. Metsätieteellinen perusosaaminen ei välttämättä enää riitä, vaan osaamista on aktiivisesti laajennettava ja syvennettävä sopivien sivuainevalintojen avulla. Tärkeitä ovat opiskeluaikaiset harjoittelut ja kesätyöt, jotka usein toimivat myös väylänä työelämään. Aktiivisuus ja ennakkoluulottomuus ovat opiskelussa ja työnhaussa valttia!

Tällä sivulla Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet metsätieteilijät kertovat elämästään opintojen jälkeen. Millainen oli ensimmäinen työpaikka, jäikö opiskelusta jotain hampaankoloon sekä tietysti kehäkettujen vinkit alasta haaveileville!

 • Anna-Liisa Myllynen
  Toimin ympäristöjohtajana Stora Enso Wood Supply:n palveluksessa Tukholmassa. Opiskeluaikana pääaineenani oli metsäntuotantotiede ja lisäksi Venäjän kieli. Myöhemmin, vielä kesken olevia tohtoriopintoja varten, luin luonnonvaraekonomiaa ja ympäristöpolitiikkaa Yalen yliopistossa USAssa.

 • Harri Välimäki
  Harri Välimäki, toimitusjohtaja Olen toimitusjohtaja Kareline Oy Ltd:ssa. Yritys on muoviteollisuuden raaka-ainevalmistaja, joka valmistaa luonnonkuiduilla lujitettuja kestomuovimateriaaleja (luonnonkuitukomposiitteja). Tyypilliseen työpäivääni kuuluu asiakkaiden parissa työskentelyä ja yhteyden pitoa eri tavoin, kuten tuotekehityksen avustamista ja konsultointia, asiakkaiden materiaali- ja tuotanto-ongelmien ratkomista.

 • Pasi Niemeläinen
  Olen Savcor Process Ltda:n toimitusjohtaja ja asemapaikkani on Sao Paulo Brasiliassa. Joka päivä on todella erilainen, tapaa uusia tuttavuuksia kansainvälisen firman kansanvälisessä ympäristössä. Vapaus luoda uutta, mutta mielessä pidettävä myös kannattavuus- ja tuottavuuskriteerit. Huonona puolena voi mainita, että joskus matkustamista on jopa hieman liikaa!

 • Jaana Turunen
  Työnantajani on Tornator Oy ja tehtäväni metsänhoitoesimies. Nykyinen työni on sitä mitä halusin ja mitä ainakin nyt haluan tehdä. Vastuullani on metsätilojen hoito uudistamisineen ja taimikonhoitoineen, hakkuitten suunnittelu, tieasiat, yhdeksän metsurin töitten järjestely ym. mitä milloinkin vastaan tulee.