Metsätieteiden osasto -
kansainvälisesti arvostettu tiedeyhteisö

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto on kansainvälisesti arvostettu tutkimus- ja koulutusyksikkö. Koulutamme tieteellisen tutkimuksen perustalta ammatillisesti korkeatasoisia, kansainvälisiä, vastuullisia ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita metsä- ja ympäristöalan tehtäviin. Tutkimusalojamme ovat mm. metsäekologia, metsänhoito, metsäsuunnittelu, kaukokartoitus laserkeilauksella, puunkorjuun logistiikka sekä puumateriaalitiede. Vuosittain meiltä valmistuu noin 35 maatalous- ja metsätieteiden kandidaattia, 70 maisteria ja 12 tohtoria. Julkaisemme vuosittain n. 70 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusartikkelia tutkimusaloiltamme.

Metsätieteiden osasto tarjoaa tieteellistä jatkokoulutusta tohtorin tasolle saakka, jonka puitteet tohtoriohjelmamme Metsät ja bioresurssit tarjoaa. Tohtoriohjelmamme opiskelijoista noin kaksi kolmas osaa on kansainvälisiä opiskelijoita.

Ulkomaisten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden lisäksi osaston kansainvälisyyttä lisää vaihto-ohjelmamme tuomat lyhytaikaiset vaihto-opiskelijat. Osastolla vierailee myös paljon kansainvälisiä tutkijatohtoreita ja asiantuntijoita. Kokonaisuudessaan osastolla opiskelee ja työskentelee vuosittain yli 100 ulkomaista opiskelijaa tai tutkijaa.