Metsätieteellinen koulutus on monitieteistä

Metsät ovat monipuolisin uusiutuva luonnonvaramme maailmassa ja niitä käytetään lukemattomiin erilaisiin tarpeisiin. Metsien hoito, suojelu ja kestävä käyttö yhteiskunnan tarpeisiin edellyttää monipuolista tieteellis-ammatillista osaamista. Metsäala on kestävän kehityksen edelläkävijä ja olemme vahvasti sitoutuneet metsien hoidon ja käytön taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämiseen.

Metsätieteellisessä koulutuksessa painotamme kokonaisvaltaisen näkemyksen luomista metsistä, metsien luonnonvaroista ja hyödyistä sekä niiden kestävän hyödyntämisen ja suojelun kehittämisestä. Koulutuksessa voit suuntautua metsien hoitoon ja metsäekosysteemeihin, metsä-, energia- ja puuteknologiaan, metsien arviointiin ja suunnitteluun sekä metsäekonomiaan ja -politiikkaan. Sivuaine muilta aloilta täydentää asiantuntijuuttasi alalla. Maisteriopintoja voit suorittaa myös englannin kielellä kansainvälisissä maisteriohjelmissamme.  Metsätieteellinen koulutuksemme on kansainvälistä ja suomalainen metsäosaaminen maailmalla tunnustettua ja kysyttyä.

Tutkinnon metsätieteissä suoritettuasi tulet todennäköisesti työskentelemään metsätaloudessa suunnittelu-, kehittämis- ja edistämistehtävissä tai hallinnossa ja metsäteollisuudessa asiantuntijana, suunnittelijana tai yrittäjänä. Monitieteisellä tutkinnolla voit sijoittua työtehtäviin myös ympäristöalalle, metsäalan kauppaan, metsäntutkimukseen ja opetukseen, monikäyttöön ja luontomatkailuun, vakuutus-, pankki- ja IT-alalle sekä moniin järjestöihin.

Joensuun kampuksella voit suorittaa maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon (MMK) ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon (MMM). Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika 3 vuotta. Kandidaatin tutkintoa seuraavan maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, mikä vastaa kahden vuoden täysipäiväistä opiskelua.

Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki ja Suomen biotalouskeskus

Joensuu on yksi maailman merkittävimpiä metsäosaamiskeskittymiä. Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto on yksi maailman arvostetuimpia akateemisia yksiköitä. Joensuussa sijaitsevat myös Luonnonvarakeskus Joensuu, Euroopan metsäinstituutin päämaja sekä Karelia ammattikorkeakoulu, jossa on vankkaa metsä- ja biotalousosaamista.

Olipa tavoitteenasi toimia metsätalouden paikallisena asiantuntijana tai kansainvälisesti arvostettuna vaikuttajana, Joensuussa saat parhaat mahdolliset eväät tulevaa uraasi varten. Joensuussa opit tuntemaan tulevat työnantajasi ja verkottumaan maakunnan, Suomen ja maailman metsäammattilaisten kanssa. Joensuussa tähdätään korkealle!