Metsätieteiden opiskelu

Metsätieteiden osasto tutkii ja tuottaa tietoa metsistä ja niiden käytöstä. Koulutamme asiantuntijoita ja ammattilaisia tehtäviin, joissa tarvitaan akateemista koulutusta. Tutkimus ja opetus kulkevat käsi kädessä, sillä yliopisto-opetus perustuu tieteen uusimpiin tuloksiin. Tässä suhteessa opinnot ovat ainutlaatuisia ja poikkeavat muiden koulutustasojen opinnoista. Opintoihin kuuluu myös akateeminen vapaus tehdä omasta opinto-ohjelmasta itselle mieleinen kokonaisuus, jolloin voit kehittää omia vahvuuksiasi ja käyttää niitä hyväksi opinnoissasi. Opintojesi suunnittelussa osaston väki on apunasi. Yliopisto-opiskelun aikana joudut samalla kuitenkin ottamaan yhä enemmän myös itsenäistä vastuuta ja edistämään ammatillista kehittymistäsi.

Metsätieteiden osaston opetustarjonta ulottuu metsien ekologiasta aina metsäteollisuuteen. Myös muiden tiedekuntien ja laitosten opetus on käytössäsi opintojesi eri vaiheissa. Itä-Suomen yliopistolla on laajat kansainväliset yhteydet, jotka tarjoavat oivallisen mahdollisuuden saada perspektiiviä kotimaan kuvioihin. Suosittelemme sisällyttämään opintoihisi myös opiskelua ulkomailla. Se valmentaa kansainväliseen työskentelyyn, joka on arkipäivää metsä- ja ympäristöalojen työtehtävissä. Myös tässä osaston väki on apunasi oman kansainvälisen opintopolkusi suunnittelussa ja toteuttamisessa.