Metsätieteet sivuaineena

Metsätieteiden sivuaineopintokokonaisuus on tarjolla kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille.  Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen kuva metsätaloudesta ja metsätieteistä ja opintojen aikana perehdymme metsien hoitoon ja hyödyntämiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet hahmottamaan metsiemme käytön ekologiset, taloudelliset ja teknologiset näkökulmat.

Metsätieteiden sivuainekokonaisuus koostuu metsätieteiden perusopinnoista (26 op) sekä aineopinnoista (36 op). Metsätieteen perus- ja aineopintokokonaisuuksista saat lisätietoa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta tai opintosuunnittelija Noora Ala-aholta. Häneltä voi myös pyytää kokonaisuusmerkinnät metsätieteiden opinnoista.

Monitieteisten ympäristöopintojen perus- ja aineopinnot

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tarjoaa kaikille avoimen sivuainekokonaisuuden, jossa voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot (25 op)
  • Monitieteisten ympäristöopintojen aineopinnot (35 op)

Monitieteisten ympäristöopintojen tavoitteena on tarkastella ympäristöongelmia ja ympäristönsuojelua monitieteisestä näkökulmasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutusprosessina. Opinnot kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Eri tieteenalojen tarjoamat näkökulmat muodostavat kokonaisuuden, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja hyvän ympäristön saavuttamiseksi. Sivuaineopinnot ovat avoimet kaikille opiskelijoille.

Lisätietoja löytyy monitieteisten ympäristöopintojen verkkosivuilta.