Metsäteknologia ja metsäenergiateknologia

Metsäteknologiassa tutkitaan metsäenergian ja puujalosteiden tuottamiseen liittyvää puunhankinnan johtamista, päätöksentekoa ja ohjausta tilastotieteellisen ja operaatioanalyyttisen tutkimuksen sekä logistiikan viitekehyksissä. Lisäksi tutkitaan puunkasvatuksen ja - korjuun työmenetelmiä, -välineitä ja -koneita ns. insinööritieteiden sekä työntutkimuksen keinoin. Tutkimus on myös soveltavaa, jossa teknologiaa kehitetään tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja käytännön organisaatioiden yhteistyöllä.

Oppiaineessa tutkitaan myös puutavaralajien rakenteen ja ominaisuuksien vaikutusta tuotantolaitosten aines- ja energiapuun raaka-aineketjuihin. Puutavaralajeihin liittyvässä tutkimuksessa metsätalouden ja metsäteollisuuden käytäntöjä lähestytään luonnontieteen näkökulmasta parempien teknisten ratkaisujen ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Jukka Malinen, metsäteknologian yliopistotutkija
Blas Mola, metsäbiomassojen ja bioenergian yliopistotutkija
Teijo Palander, metsäteknologian professori