Metsänhoito ja metsäekosysteemipalvelut

Metsänhoito ja metsäekosysteemipalvelut on laaja ja monipuolinen tutkimusala, joka kattaa ainespuun ja biomassan tuottamisen perusteet ja menetelmät. Tutkimusalalla paneudutaan myös muihin metsän tuotteisiin ja palveluihin, kuten metsien käyttöön hiilen sidonnassa tai maisemanhoidossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten metsien puun- ja biomassantuotanto ja metsien erilaiset arvot sovitetaan yhteen muuttuvassa ympäristössä ja kehittyvässä yhteiskunnassa. Monet näistä kysymyksistä ovat maailmanlaajuisia, kuten metsien sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon ja metsien merkitys hiilenkierron ohjauksessa.

 

Antti Kilpeläinen, yliopistotutkija, metsänhoitotiede
Heli Peltola, professori, metsänhoitotiede