Metsäekonomia ja -politiikka

Metsäekonomian  tutkimus on viime vuosina keskittynyt metsien monikäytön ja ekosysteemipalvelutuotannon analyysiin sekä metsäalan yritysten kilpailukyvyn ja liiketoimintaosaamisen analysointiin. Metsien monikäytön osalta tutkimuskohteina ovat mm. metsien erilaisten ympäristöpalvelujen arvottaminen osana metsien taloudellista kokonaisarvoa, uhanalaisten metsälajien kustannustehokas suojelu sekä metsien tuotteiden   merkitys ihmisten arjessa, ajankäytössä ja luontomatkailussa. Liiketaloustieteen sovelluksissa on tutkittu mm. sahojen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä, metsänomistamisen kannattavuutta ja sijoitustuottoa sekä metsäenergian arvostusta kuluttaja-asiakkaiden sähkö- ja lämmitysjärjestelmävalinnoissa.

Metsäpolitiikan tutkimus on keskittynyt kansainväliseen metsäpolitiikkaan, metsäkonflikteihin ja metsien käytön eettiseen analyysiin. Tutkimuskohteita ovat mm. metsien hallintaoikeudet Venäjän metsäpolitiikan uudistuksissa, ympäristöjärjestöjen ja metsäteollisuuden väliset suhteet kansainvälisissä metsäkonflikteissa sekä viestintäprosessit ja tiedonkulku eurooppalaisessa metsäpolitiikan päätöksenteossa.

 

Jouni Pykäläinen, metsäekonomian ja -politiikan professori
Jukka Tikkanen, tutkimusjohtaja (Metsäpolitiikka)