Laboratoriotilat

Metsätieteellisen osaston laboratoriotiloissa on varusteltuna mm. näytteiden esikäsittely- ja jauhatustilat, kylmätutkimuslaboratorio, ICP- ja uuttolaboratorio , maakemian laboratorio, mikrobiologian laboratorio, puuteknologian laboratorioita, kasvatuskaappeja ja -huoneita, steriilityöskentelytila sekä useita kylmäsäilytystiloja ym. varastoja.

Borealis-rakennuksessa sijaitsevat laboratoriotilat:

Tila

Sijainti

Borealis

Lisätietoja ja/tai mahdollinen vastuuhenkilö
Varastot
Kasvihuoneen etuhuone 173 Taimien kasvatukseen liittyvät välineet, Maini Mononen
Maastovälinevarasto 119 Maastovälineet, Risto Ikonen
Laitevarasto 163 Harvemmin käytettävät laitteet, Risto Ikonen
Lasi- ja tarvikevarasto 277 Leena Kuusisto, Maini Mononen
Näytevarasto 165 Kuivanäytevarasto (väestösuoja), Jarmo Pennala
Puhdasviljelytila 272  
Kylmiöt ja pakastimet
Kylmähuoneet 168, 210, 258, 279 Jarmo Pennala, Maini Mononen
Pakastimet 168A, 224, 258A, 279A Jarmo Pennala, Maini Mononen
     
Syväjääpakastimet -80 °C 172,  2.krs käytävä Risto Ikonen
Esikäsittelytilat
Esikäsittelyhuone 160 Seulonta, lämpökaappeja ja kuulamylly, Maini Mononen
Jauhatushuone 169 Turvemylly, Risto Ikonen
Jauhatushuone 170 Keskipakoismylly, iso kuivauskaappi, Leena Kuusisto
Näytteiden kuivaushuone 164 lämpökaappeja, Risto Ikonen
Laboratoriot
Polttohuone 208 muhveliuunit, autoklaavi, Leena Kuusisto
Metsähyönteislaboratorio 252 Harri Lappalainen
Dendrokronologian laboratorio 266 Pentti Zetterberg
ICP-laboratorio 264 ICP-laitteisto, Leena Kuusisto
ITRAX-laboratorio 263B ITRAX, Heli Peltola, Jarmo Pennala
Windendro 263A Jarmo Pennala
Juuristolaboratorio 171 Luke
Karkeakäsittelylaboratorio 161 mm. vannesahat ja oikotasohöylät.  Jarmo Pennala, Risto Ikonen
Painelaitelaboratorio 162 Painekyllästyslaite ja HTL-reaktori, Antti Haapala
Kylmätutkimuslaboratorio 270 Pakkaskaapit.  Risto Ikonen, Maini Mononen
Maakemian laboratorio 209 mm. painelevylaitteisto, ominaispinta-ala-analysaattori ja pH- ja johtokykymittarit, spektrofotometri, Leena Kuusisto. Palavien aineiden varasto, happo-emäskaapit, kemikaalivarasto, Maini Mononen
Metsäbiotekniikan laboratoriot 255, 256, 257 Ari Pappinen, Suvi Kuittinen
Laboratorio 253 Autoklaavit, Maini Mononen
Laboratorio 254 Laminaari,  Maini Mononen
Opetuslaboratorio BOR201 Opetusvälineistö, kasviokokoelmat.  Leena Kuusisto, Maini Mononen
Materiaalilaboratorio 176 Paperinvalmistus, kuituanalysaattori
Uuttolaboratorio 265 CN Variomax Cube, Mikroaaltomärkäpolttolaite, Leena Kuusisto
Muut tilat
Vakioilmasto-kaapit 172 Risto Ikonen
Kasvihuone 173 Maini Mononen
Kasvatushuoneet (3 kpl, GR 77, Conviron Controlled Environments) 260 Risto Ikonen, varaukset Maini Mononen
Kasvatushuoneiden ohjaustietokoneet 263A Risto Ikonen
Kasvatuskaapit (6 kpl, PGW Conviron Controlled Environments) 293 Risto Ikonen, varaukset Maini Mononen
Metsänsuojelun työtila 262 mm. neljä työpistettä, mikroskooppeja, Markku Ropo
Steriilityöskentelytila 254 Maini Mononen
Solukkoviljelmien kasvatushuone 259 Maini Mononen
Puuteknologia 274B Risto Ikonen
Välinehuolto 261 Astianpesu, puhdasvesiyksikkö. Leena Kuusisto, Maini Mononen