Laboratoriopalvelut

Metsätieteiden osaston laboratorio tuottaa laboratoriopalveluja pääasiassa osaston omiin tutkimuksiin. Laboratorio sijaitsee Joensuun kampusalueella Borealis-rakennuksen tiloissa Yliopistokadulla. Laboratoriossa suoritetaan monenlaisia tutkimukseen liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja fysiologisia analyysejä ja mittauksia maasta, kasveista ja puuaineksesta. Samoissa tiloissa on lisäksi erillisenä osaston opetuslaboratorio.

Laboratorion laatutavoitteet

Laboratoriolaitteita ja analyysejä uusitaan ja kehitetään jatkuvasti osana laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä. Laboratorion laatutavoitteena on tuottaa asiakkailleen teknisesti oikeita ja luotettavia tuloksia ISO/IEC 17025 – standardin vaatimusten mukaisesti. Laboratorion johto ja tekninen henkilökunta sitoutuvat laadun jatkuvaan parantamiseen ja seurantaan sekä henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Laboratorion vastuu näytteistä alkaa kun näyte on saapunut laboratorioon. Laboratorio ei vastaa näytteenottoon liittyvistä laatuvaatimuksista.

Laboratorion laatukäsikirja (pdf)

Näytteenotto ja näytteenottovälineet

Näytteenotossa tulisi noudattaa annettuja näytteenotto-ohjeita. Tämä on tärkeää tutkimustulosten oikeellisuuden varmistamiseksi ja siten tutkimuksen laadun parantamiseksi. Laboratoriohenkilöstö neuvoo ja avustaa tarpeen mukaan näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä. Kasvi- ja maanäytteiden keruuseen tarkoitetut näytteenottovälineet kuten oksaleikkurit ja maakairat sekä puuston mittauksessa käytettävät ja muut kenttämittausvälineet ovat kenttävälinevarastossa BOR 119.

Näytteiden esikäsittely ja varastointi

Näytteiden asianmukainen esikäsittely ja oikea varastointi vaikuttavat olennaisesti näytteistä tehtävien analyysitulosten oikeellisuuteen ja näin ollen tutkimuksen laatuun. Näytteiden asianmukaisesta esikäsittelystä ja varastoinnista saa lisätietoa laboratorioanalyysit -sivulta ja laboratoriohenkilöstöltä.

Metsätieteiden osastolla on erillinen näytteiden kuivaushuone BOR 164. Näytteiden esikäsittely, esim. seulonta, tapahtuu esikäsittelyhuoneessa BOR 160, jossa ovat myös esikäsittelyssä tarvittavat välineet. Jauhatusta vaativat näytteet käsitellään erillisissä jauhatushuoneissa  BOR 169 ja BOR 170, joissa on siihen tarvittava välineistö.

Näytteiden varastointiin tarvittavat apteekkipussit, paperipussit, muovipussit, Minigrip-pussit yms. ovat tarvikevarastossa BOR  277. Kuivanäytteet varastoidaan väestönsuojaan BOR 165, kylmäsäilytystä vaativat näytteet kylmähuoneisiin BOR 168, 210, 258 ja 279 ja pakastusta vaativat näytteet pakastimiin BOR 168A, 224, 258A ja 279A. Syväpakastusta (-80 °C) tarvitseville näytteille on erikseen syväjääpakastin BOR 272.

Laboratoriohenkilöstö

Laboratorion esimies: Eeva-Stiina Tuittila, metsämaatieteen professori

Risto Ikonen, laboratorioteknikko
puh. 050 3544337, huone Borealis 216

Leena Kuusisto, erikoislaboratoriomestari
puh. 050 4372801, huone Borealis 216

Maini Mononen, laboratorioteknikko
puh. 050 3655939, huone Borealis 380

Jarmo Pennala, laboratoriovastaava
puh. 050 4423335, huone Borealis 276