Kansainvälinen toiminta

Metsävyöhykkeet kulkevat yli valtion rajojen ja metsäteollisuus toimii maailmanlaajuisesti. Metsän tutkijoiden asenne on aina ollut lähtökohdaltaan aidosti kansainvälisyyteen pyrkivä, koska paikallista metsätaloutta ei ole enää olemassa.

Osastomme henkilökunta osallistuu useisiin EU-rahoitteisiin projekteihin ja tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tehdään monien yritysten ja käytännön organisaatioiden kanssa.  Tutkijamme ottavat aktiivisesti osaa myös metsäalan tuotekehitystoimintaan, yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä yritysyhteistyöhön muiden luonnonvara-alan toimijoiden kanssa.

Koulutamme kansainvälisiä metsäosaajia ja noin puolet vuosittain valmistuvista maistereista ja kaksi kolmasosaa tohtoreista ovat tulleet opiskelemaan meille ulkomailta. Neljä viidestä maisteriohjelmastamme luennoidaan englanninkielellä ja tohtoriksi opiskellaan kansainvälisissä tutkimusryhmissä.

Tutkijamme julkaisevat vuosittain noin 70 kansainvälisesti arvioitua tieteellistä artikkelia maailman johtavissa tieteellisissä julkaisusarjoissa.

Kansainväliset koulutusohjelmamme

MSc Forestry incl.  CBU and TransFor-M

MSc European Forestry

MSc Wood Materials Science

DSc Forests and Bioresources

Exchange programme in Environmental Science and Forestry

Koulutusyhteistyöverkostojamme

Association for Life Sciences Universities (Eurooppa)

Cross Border University (Venäjä)

European Forestry konsortio (Eurooppa, Kanada, Kiina ja Brasilia)

NOVA yliopistoverkosto (pohjoismaat)

NOVA-BOVA Nordplus (pohjoismaat ja Baltian maat)

Silva network (Eurooppa)

Transatlantic Forestry konsortio (Eurooppa, Kanada)