Kansainvälinen metsätieteiden osasto

Metsätieteiden osastolla ollaan kansainvälisiä. Opintojaan aloittavista opiskelijoista noin 75 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta; vaihto-opiskelijat pääsääntöisesti Euroopasta ja tutkinto-opiskelijat Pohjois-Amerikasta, Brasiliasta, Venäjältä sekä Kiinasta ja useista muista Aasian maista. Vuosittain osastollamme opiskelee myös muutamia afrikkalaisia opiskelijoita. 

Osastolla työskentelee myös ulkomaalaisia tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. "Kotikansainvälistymistä" voit harjoittaa vaikkapa vaihtamalla päivittäin kuulumisia kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, toimimalla heille tuutorina tai osallistumalla ainejärjestön kansainväliseen toimintaan. Metsäopiskelijoiden ainejärjestö Joensuun Metsäylioppilaat on kansainvälisen metsäopiskelijoiden järjestön IFSA:n jäsen.

Opiskelijavaihto osana opintoja

Metsätieteiden opiskelijana sinulla on erinomainen mahdollisuus suorittaa vaihto-opintoja ulkomaisessa yliopistossa tai tehdä tutkintoosi kuuluva harjoittelu ulkomailla. Metsätieteiden osastolla on Erasmus opiskelijavaihtosopimus jokseenkin kaikkien suurten eurooppalaisten metsätiedekuntien kanssa sekä lukuisia kahdenvälisiä sopimuksia Aasian, Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan huippuyliopistojen kanssa, tuoreimpina University of British Columbia (Kanada) ja University of São Paulo (Brasilia). Vaihto-opiskelupaikkoja on runsaasti ja kaikki halukkaat, hyvin opinnoissaan menestyneet, opiskelijamme ovat päässeet lähtemään vaihtoon apurahan turvin. Osa on hyödyntänyt mahdollisuuden jopa kahteen kertaan.

Lisätietoja vaihtosopimuksista, vaihto-opiskelusta ja kansainvälisestä harjoittelusta kansainvälisistä opiskelijapalveluista sekä metsätieteiden osaston vaihto-opintojen yhdyshenkilöltä.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Työnantajien arvostamaa kansainvälistä kokemusta kartutat erinomaisesti myös hakeutumalla kandidaatin opintojen jälkeen johonkin metsätieteiden osaston koordinoimaan kansainväliseen maisteriohjelmaan. Valtaosa maisteriohjelmistamme on ns. kaksoistutkinto-ohjelmia, jolloin kahden vuoden opintojen päätteeksi valmistut sekä Itä-Suomen yliopistosta, että siitä yhteistyöyliopistosta, jossa olet suorittanut toisen maisteriopiskeluvuotesi. Metsätieteiden osastolla on kaksoistutkintoyliopistoja Euroopassa, Kanadassa ja Venäjällä.

Maisteriohjelmiin on erillinen haku, josta saat lisätietoja ohjelman nettisivuilta tai ohjelmakoordinaattorilta.

Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa kansainvälistymistä kotisohvalta. Metsätieteiden osastolla tähän on erinomaiset mahdollisuudet, sillä osastomme opiskelijat edustavat noin viittäkymmentä eri kansallisuutta. Metsätieteiden osasto järjestää yhdessä biologian laitoksen kanssa kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattua vaihto-opintokokonaisuutta International Study Programme in Environmental Science and Forestry, jossa opiskelee vuosittain 50-60 eurooppalaista opiskelijaa. Kansainvälisissä maisteriohjelmissamme aloittaa vuosittain noin 40 opiskelijaa, jotka pääsääntöisesti tulevat EU-alueen ulkopuolelta. Useat osastomme maisteritason kursseista luennoidaan myös englanniksi, joten saat kansainvälisiä ystäviä jo pelkästään Joensuun kampuksen luentosalissa istumalla.

Jatko-opinnot suoritetaan osana kansainvälistä tiedeyhteisöä

Metsät ja bioresurssit -tohtoriohjelmassamme tohtorin väitöskirjat tehdään lähes poikkeuksetta englanninkielellä. Myös osastomme jatkokoulutuskurssit luennoidaan englanniksi, usein kansainvälisten luennoitsijoiden toimesta. Metsätieteiden osaston tutkimustulokset julkaistaan pääsääntöisesti kansainvälissä julkaisusarjoissa ja tutkijamme tekevät työtä osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Vuonna 2012 kansainvälinen tutkimuksenarviointipaneeli arvioi osastollamme tehtävän tutkimuksen olevan maailman huippua.

Metsätieteiden osasto on myös osa pohjoismaista NOVA-yliopistoverkostoa (Nova University Network). NOVA toimii opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostona pohjoismaisten metsä-, eläinlääkintä- ja maatalousyliopistojen välillä. Verkosto tarjoaa perus- ja jatko-opiskelijoille intensiivikursseja sekä mahdollisuuden opiskella toisessa jäsenyliopistossa normaalin kurssitarjonnan mukaisia opintoja.