Itä-Suomen metsätalouden opetusyhteistyö

Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistä metsätalouden koulutuspolkua. Koulutuspolun opetusyhteistyön kohderyhmää ovat Itä-Suomen yliopiston metsätieteen kandivaiheen pääaineopiskelijat sekä Environmental Science and Forestry­ vaihto-ohjelman opiskelijat. Karelia ammattikorkeakoulussa kohderyhmää ovat metsätalouden koulutusvastuun opiskelijat ja kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Kurssitarjonta

Metsätalouden koulutuspolun opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • 3511004 Metsäekonomia, 3 op
  • 3512010 Metsäpolitiikka, 3 op
  • 3512017 Kansainvälinen metsätalous, 3 op
  • Kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattu englanninkielinen tarjonta

Syyslukukausi 2019

Karelia ammattikorkeakoulun tarjonta: 

Biodiversity in Forest Environment, 5 op
Forest lndustry, 3 op
Harvesting Planning, 5 op
Forestry Planning, 4 op
lntroduction to Forestry English, 2 op
lntroduction to Finnish Forestry (online course), 3 op
Open Source GIS (online course), 5 op

Itä-Suomen yliopiston tarjonta:

3512010 Metsäpolitiikka, 3 op

3513061 Academic skills in forest sciences (1,5 ECTS)
3513144 Analysis in forest economics and policy (6 ECTS
3513142 Basics of wood materials science (4 ECTS)
3513175B Carbon dynamics of forest soils, book exam (4 ECTS)
3513127 Current issues in forest conservation and biodiversity (3 ECTS)
3513040 Economics of multiple-use forestry (3 ECTS)
3513057 Fibrous products (5 ECTS)
3513165 Foresight methods and applications for the forest sector (5 ECTS)
3513170 Forest ecosystem modelling, concepts and applications (2-5 ECTS)
3513174 Forest health management (3 ECTS), independent study (Moodle)
3513176 Forest soil science literature (4 ECTS)
3513044 Forestry in Russia (5 ECTS)
3513149 lntensive forest management and production of forest biomass (3 ECTS)
3122239 lntroduction to biology of environmental change (3 ECTS), Bachelor-level studies
3513130 Organic and biomass chemistry (6 ECTS)
3513148 Research methodology in forest sciences (3,5 ECTS)
3512023 Selected readings in forest economics and forest policy (3 ECTS), Bachelor-level studies
3513129 Supply and energy use of lignocellulosic biomass (6 ECTS)
3513168 Timber transportation (3 ECTS), independent study (Moodle)
3123143 Working in a research group (3 or 6 ECTS)

Kevätlukukausi 2020

Itä-Suomen yliopiston tarjonta:

3511004 Metsäekonomia, 3 op

3513028 Advanced geographical information systems (5 ECTS)
3513029 Advanced remote sensing (5 ECTS)
3513019 Bioenergy markets and policies (6 ECTS)
3513175B Carbon dynamics of forest soils, book exam (4 ECTS)
3510011 Data-driven qualitative methodologies for forest scientists (5 ECTS)
3513174 Forest health management (3 ECTS), independent study (Moodle)
3513176 Forest soil science literature (4 ECTS)
3514017 lndustrial forest biotechnology and biorefining (6 ECTS)
3513135 lnnovation management (4 ECTS)
3513151 International forest governance and environmental policy (5 ECTS)
3513123 Nutrient dynamics in forest ecosystems (4 ECTS)
3513147 Perspectives to bioeconomy (6 ECTS)
3512023 Selected readings in forest economics and forest policy (3 ECTS), Bachelor-level studies
3513159 Structure and properties of wood-based materials (5 ECTS)
3513168 Timber transportation (3 ECTS), independent study (Moodle)
3123143 Working in a research group (3 or 6 ECTS)

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijat ilmoittautuvat metsätalouden koulutuspolun opintoihin opinto-ohjaajan tai kansainvälisten asian koordinaattorin kautta. 

Yhteyshenkilöt

Itä-Suomen yliopisto: Noora Ala-aho, Markku Ropo

Karelia ammattikorkeakoulu: