Emeritusprofessorit

Seppo Kellomäki
No image.
Nimike
Emerita/emeritus
Sähköposti
seppo.kellomaki@uef.fi
GSM-numero
+358405032145
Suora numero
+358294453480
Huoneen tiedot
Joensuu Borealis 205
ResearchGate
Wordpress

Paavo Pelkonen
No image.
Nimike
Professori, Emeritus
Sähköposti
paavo.pelkonen@uef.fi
GSM-numero
+358503675238
Suora numero
+358294453513
Huoneen tiedot
Joensuu Natura 330

Olli Saastamoinen
No image.
Nimike
Emerita/emeritus
Sähköposti
olli.saastamoinen@uef.fi
GSM-numero
+358504423462
Suora numero
+358294453524
Huoneen tiedot
Joensuu Natura 330
ResearchGate

Dosentit

A

Riina ANTIKAINEN - metsänhoitotiede, erityisesti elinkaarihallinta luonnonvarojen kestävässä käytössä
Mark APPIAH - trooppinen metsätalous
Antti ASIKAINEN - metsäteknologia, erityisesti metsätyötiede

E

Kalle EERIKÄINEN - metsänarvioimistiede, erityisesti kasvu- ja tuotosoppi

F

Leena FINÉR - metsänhoitotiede, erityisesti metsiköiden ravinnetalous

H

Ville HALLIKAINEN - metsäympäristön hoito ja suojelu, erityisesti metsäluonnon virkistyskäyttö
Jarkko HANTULA - geneettinen metsäpatologia
Anni HARJU - metsägenetiikka
Henrik HERÄJÄRVI - puuteknologia
Pentti HYTTINEN - metsäsuunnittelu ja -ekonomia
Kari HYYTIÄINEN - uusiutuvien luonnonvarojen käytön optimointi
Heikki HÄNNINEN - metsäntuotantotiede, erityisesti metsän tuotosekologia

J

Risto JALKANEN - metsäpatologia

K

Annika KANGAS - metsäsuunnittelu
Jyrki KANGAS - metsätalouden suunnittelu, erityisesti metsien monikäytön suunnittelu
Tuomo KAURANNE - metsätietojärjestelmät ja matemaattiset menetelmät
Antti KILPELÄINEN - metsänhoitotiede, erityisesti metsän kasvatus ja biomassan tuotanto
Taneli KOLSTRÖM - metsänhoitotiede, erityisesti metsän uudistaminen ja kasvatus
Ilkka KORPELA - metsänarvioimistiede, erityisesti fotogrammetriset sovellukset
Sami KURKI - maisemaekologia
Kalle KÄRHÄ - metsäteknologia, erityisesti metsäenergian hankinta
Matti KÄRKKÄINEN - puutiede, erityisesti puunrakenne, ominaisuudet ja teollinen käyttö

L

Juha LAITILA - metsäteknologia, erityisesti harvennuspuun korjuu ja metsäbiomassan logistiikka
Juha LAPPI - biometria
Samuli LAUNIAINEN - metsämeteorologia ja metsähydrologia
Ari LAURÉN - metsämaatiede, erityisesti vesi- ja ravinnetalous
Tarja LEHTO - metsämaaekologia
Leena LESKINEN - metsä- ja ympäristöpolitiikka
Pekka LESKINEN - metsäsuunnittelu, erityisesti metsäsuunnittelun päätöksentekomenetelmät
Arja LILJA - metsäpatologia, erityisesti metsäpuiden kasvitaudit
Harto LINDÉN - riistabiologia
Heikki LINDHOLM - dendrokronologia
Marcus LINDNER - metsänhoitotiede, erityisesti mallinnus
Päivi LYYTIKÄINEN-SAARENMAA - metsäeläintiede, erityisesti metsien tuhohyönteisten ekologia

M

Jukka MALINEN - metsäteknologia, erityisesti puuraaka-aineen arvoketjuanalyysit puunhankinnassa
Petri MARTIKAINEN - metsäeläintiede
Esko MIKKONEN - metsäteknologia, erityisesti puunhankinnan suunnittelu
Blas MOLA - biomassantuotanto ja bioenergia
Irmeli MUSTALAHTI - osallistavan metsäsuunnittelun ympäristöä koskeva päätöksenteko
Pekka MÄKINEN - metsäteknologia

N

Gert-Jan NABUURS - metsävaramallintaminen ja -suunnittelu

P

Rajendra K. PACHAURI - biomassavarojen kehittämisstrategiat
Petteri PACKALEN - kaukokartoitus
Tuula PACKALEN - metsätietojärjestelmät
Heikki PAJUOJA - metsäekonomia
Timo PAKKALA - spatiaalinen ekologia
Ari PAPPINEN - metsäpatologia ja -biotekniikka
Jari PARVIAINEN - metsänhoitotiede
Heli PELTOLA - metsänhoitotiede
Markku PENTTINEN - liiketaloudellinen metsäekonomia
Tuomo POUTANEN - puuteknologia, erityisesti rakentaminen

R

Tapani REPO - metsäympäristön hoito ja suojelu, erityisesti metsäpuiden fysiologia
Matti ROUSI - resistenssijalostus
Johanna ROUTA - metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta
Teija RUUHOLA - metsäpuiden ekofysiologia

S

Hannu SAARENMAA - metsätalouden tietojärjestelmät
Steve SELIN - metsien virkistyskäyttö
Heikki SMOLANDER - metsänhoitotiede, erityisesti metsäpuiden fysiologia
Pauline STENBERG - metsänhoitotiede, erityisesti metsäekologia
Rauni STRÖMMER - metsämaaekologia

T

Olli-Pekka TIKKANEN - metsäekologia, erityisesti populaatio- ja luonnonsuojelubiologia
Liisa TOIVONEN - energiapuun tuotanto
Anne TOPPINEN - metsäekonomia

U

Jori UUSITALO - metsäteknologia, erityisesti puunhankinnan ohjausjärjestelmät

V

Jari VARJO - metsän kaukokartoitus, erityisesti muutosten seuranta
Jari VAUHKONEN - puiden kaukokartoitus
Pirkko VELLING - metsänjalostus
Erkki VERKASALO - puuteknologia
Heli VIIRI - metsien terveys ja tuhot