Biopartnerit - kehittämis- ja investointihanke

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat: Karelia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus
Projektin kesto:
1.1.2019 - 31.12.2020 (kehittämishanke)
1.1.2019 - 31.12.2019 (investointihanke)
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä:

Pohjois-Karjalassa perinteisesti vahvan puunjalostuksen alalla tutkimuslaitosten yritysyhteistyö kaipaa piristystä. Osittain syynä on alueen yrityksiä palvelevien tutkimus- ja demonstraatiolaitteiden puute, osin tutkimusorganisaatioiden käytänteet ja eriävät tavoitteet. Kansallisesti tutkimuslaitosten ja suurten yritystoimijoiden yritysyhteistyö on yleensä verkostoituneempaa ja kehittyneempää.

BioPartnerit -hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa biomateriaalien ja -kemikaalien tuotannon ja tuotetestauksen palveluita sekä tutkimusyhteistyötä. Hanke parantaa tutkimuslaitosten viestintää ja luo yhteistä tarjontafoorumia.

Hankekokonaisuuden investointi-osiossa päivitetään tutkimus- ja demolaitteita 1) selluloosan, puun ja puun jalostuksen teollisten sivuvirtojen jalostuksen osalta, 2) biomateriaalien ja puutuotteiden säärasitustestaukseen sekä 3) puurakenteiden ja rakentamisen akustisiin ja kosteusteknisiin mittauksiin.

Kehittämishanke-osiossa edistetään yritysyhteistyön syntymistä julkisin demonstraatioin, tehostamalla palveluiden markkinointia sekä aktivoimalla kansallista sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksille tarjotaan myös matalan kynnyksen mahdollisuutta päästä käyttämään laitteita omassa kehitystyössään. Tavoitteena on alueen TKI-toimijoiden resurssien tarvelähtöinen jakaminen, käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä.

 

Yhteyshenkilöt:
Suvi Kuittinen                             Antti Haapala
suvi.kuittinen@uef.fi                 antti.haapala@uef.fi