Kohtaamot

Kohtaamo 7: 'Metsätuhoja aiheuttavat voimakkaat sääilmiöt ja niiden huomioon ottaminen metsätaloudessa'
Metsäbiotalouskohtaamo 21.8.2017 Ilmatieteen laitos, Aura-sali, Helsinki

Kohtaamo 6: 'Resurssitehokkuutta puuhuoltoon - puuta liikkeelle tasaisesti'
Metsäbiotalouskohtaamo 11.4.2017 Metla-talo Käpy-kabinetti, Joensuu

Kohtaamo 5: ’Ilmastonmuutoksen riskit metsätaloudelle’
Metsäbiotalouskohtaamo 10.11.2016 Metsäpäivät, Messukeskus, Helsinki.

Kohtaamo 4. ’Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi’
Metsäbiotalouskohtaamo 7.10.2016 Metla-talon Käpy-kabinetti, Joensuu.

Kohtaamo 3. ’Puun kemia biojalostuksessa ja metsänkasvatuksessa – mitä tiedetään ja mitä pitäisi tutkia’
Metsäbiotalouskohtaamo 28.4.2016 Metla-talon Käpy-kabinetti, Joensuu.

Kohtaamo 2. ’Tavoitteet korkealla – Yes, we can!’
seminaarin ’Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen’ yhteydessä. 14.3.2016 Itä-Suomen yliopiston sali AU205, Joensuu.

Kohtaamo 1. ’Biojalostamoiden pullonkaulat’
seminaarin ’Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen’ yhteydessä. 14.3.2016 Itä-Suomen yliopiston sali AU205, Joensuu.

 

Kohtaamo 7: 'Metsätuhoja aiheuttavat voimakkaat sääilmiöt ja niiden huomioon ottaminen metsätaloudessa'

Metsäbiotalouskohtaamo 21.8.2017, Ilmatieteen laitos, Aura-sali, Dynamicum, Erik Palmenin aukio 1, Helsinki

Alustukset: Ari Venäläinen (Ilmatieteen laitos), Marja Aarnio-Frisk (Ilmatieteen laitos), Yrjö Niskanen (Metsäkeskus).

Tämän kertaisen kohtaamon teemana on voimakkaiden sääilmiöiden metsätaloudelle aiheuttamat haasteet ja niihin varautuminen. Tilaisuudessa perehdytään merkittävimpien sääilmiöiden esiintymistiheyteen ja voimakkuuteen, tarpeeseen ja mahdollisuuksiin ottaa huomioon metsätuhoja aiheuttavat voimakkaat sääilmiöt metsätaloudessa ja tätä työtä varten tarvittavat tietoaineistot ja riskien analysointityövälineet. Kohtaamon osallistujat pääsivät myös antamaan näkemyksensä siitä, miten ilmastonmuutoksesta metsäsektorille aiheutuvien riskien arvioita tulisi laatia. Näkemykset toimivat syötteenä SIETO-hankkeelle, jossa laaditaan suunnitelma ilmastonmuutoksen haavoittuvuus- ja riskiarvioinnin järjestämiseksi.

Lue lisää:

Kohtaamo 6: 'Resurssitehokkuutta puuhuoltoon - puuta liikkeelle tasaisesti'

Metsäbiotalouskohtaamo 11.4.2017, Käpy-sali, Metla-talo, Yliopistokatu 6, Joensuu

Alustukset: Kalle Kärhä (kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj), Matti Kärkkäinen (professori, emeritus) ja Antti Asikainen (professori, Luke).

Tämänkertaisen kohtaamon teemana on puuhuollon resurssitehokkuus. Keskusteluun nostetaan puunkorjuun kausivaihtelu, kasvavan puunhankinnan haasteet, tiedon ja uuden teknologian hyödyntäminen hankintaketjuissa sekä metsänkasvatuksen mahdollisuudet tehostaa puunkorjuuta.

Lue lisää:

Kohtaamo 5: ’Ilmastonmuutoksen riskit metsätaloudelle’

Metsäbiotalouskohtaamo 10.11.2016, Metsäpäivät, Messukeskus, Helsinki.

Alustukset: professori Heli Peltola, dosentti Ari Venäläinen, dosentti Kimmo Ruosteenoja.

Kommenttipuheenvuorot: toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, tutkimusjohtaja Mikko Peltonen.

Lue lisää:

Kohtaamo 4: ’Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi’

Metsäbiotalouskohtaamo 7.10.2016, Metla-talon Käpy-kabinetti, Yliopistokatu 6, Joensuu.

Alustukset:

  • Tero Heinonen: Suomen metsien vaihtoehtoiset kehityskulut
  • Jaakko Karvonen: Metsien käytön kestävyyden ja hyväksyttävyyden kriteerit

Keskusteltiin kestävyyden ja hyväksyttävyyden kriteereistä – mitkä ovat merkityksellisiä kestävyyden ja hyväksyttävyyden kannalta ja kuinka merkityksellisiä ja onko Suomen eri hakkuutasovaihtoehdoilla eroja niiden suhteen.

Lue lisää:

Kohtaamo 3: ’Puun kemia biojalostuksessa ja metsänkasvatuksessa – mitä tiedetään ja mitä pitäisi tutkia’

Metsäbiotalouskohtaamo 28.4.2016, Metla-talon Käpy-kabinetti, Yliopistokatu 6, Joensuu.

Kohtaamon yhteenveto: Marko Mäkinen, Ilja Miettinen, Timo Kekäläinen, Jyrki Kangas

Kohtaamossa tutkimus ja käytäntö kohtaavat - tavoitteena tutkimuksen hyödyllisyyden ja vaikuttavuuden lisääminen, tutkimustiedon käytäntöön siirron tehostaminen sekä jatkotutkimustarpeiden tunnistaminen.

Kohtaamossa tarkasteltiin puun kemiallisia ominaisuuksia erityisesti uusien ja edelleen kehitettävien
biojalosteiden tuotannon näkökulmasta. Mitä vaatimuksia kasvava ja monipuolistuva metsäbiotalous
asettaa puuraaka-aineelle laadun, pitoisuuksien yms. suhteen? Miten uusia vaatimuksia voitaisiin
huomioida metsänkasvatuksessa ja puunhankinnan logistiikassa?

Lue lisää:

Kohtaamo 2. ’Tavoitteet korkealla – Yes, we can!’

Seminaarin ’Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen’ yhteydessä. 14.3.2016 Itä-Suomen yliopiston sali AU205, Joensuu.

Kohtaamon yhteenveto: Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, tutkija Anna-Maria Rauhala

Heipat fossiiliselle öljylle!
Aiheesta Heipat fossiiliselle öljylle keskusteltiin yrittäjä Keijo Mutasen johdolla. Keskusteluissa keskityttiin
karkeasti kolmeen keskeiseen teemaan: yleiseen ilmapiiriin, teknisiin ratkaisuihin ja rahoitukseen.

Biotalous Pariisin viitoittamalla tiellä – ympäristö <3 talous
Keskustelua biotalouden näkymistä Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen johdattelivat Suomen
ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä ja tutkimusprofessori Pekka Leskinen.

Biotalous ja liikenne – Match made in heaven?
Keskustelua uusiutuvista energialähteistä liikenteessä sekä tulevaisuuden liikkumistavoista johdatteli
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi.

Lue lisää:

Kohtaamo 1. ’Biojalostamoiden pullonkaulat’

Seminaarin ’Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen’ yhteydessä. 14.3.2016 Itä-Suomen yliopiston sali AU205, Joensuu.

Kohtaamon yhteenveto: Jyrki Kangas, Eeva Punta, Antti Asikainen, Heli Peltola

Kohtaamossa ruodittiin suurten ja pienempien biojalostamoinvestointien ja niiden toiminnan mahdollisia
pullonkauloja sekä miten niitä voitaisiin taklata.

Lue lisää: