Opiskelijalle - Flippaus opiskelumenetelmänä

Opiskelussa olemme usein tottuneet siihen, että opettaja kertoo asiat esimerkiksi luennoilla. Tämän jälkeen opiskellaan itsenäisesti kotona tenttiin lukien ja tehtäviä tehden. Flippauksessa (Flipped Classroom tai Flipped Learning) asia on päinvastoin, kun käsiteltävä asia opiskellaan itse ennen kontaktitapaamista. Kontaktitapaamisessa opiskeltua asiaa käsitellään yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Flippauksessa, kuten muissakin oppimislähtöisissä opiskelumenetelmissä vastuu omasta oppimisesta korostuu ja se vaatii itsekuria sekä ajanhallintaa. Luentojen vähyys lukujärjestyksessä ei siis välttämättä merkitse sitä, että kaikki tyhjä olisi vapaa-aikaa.

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja vinkkejä flipatulla opintojaksolla opiskeluun, mutta ohjeet soveltuvat erinomaisesti muuhunkin opiskeluun. Seuraavalla videolla Sovelletun fysiikan laitoksen lehtori Markku Saarelainen kertoo flippauksesta opiskelijan näkökulmasta.

 

 

Opintopsykologin vinkkejä hyvään opiskeluun

Opintopsykologit ovat koonneet flippauksen ja muiden opintojen kannalta oleellisia asioita parille videolle. Seuraava käsittelee opiskelun aloitusta:

 

 

Seuraava video käsittelee flipattavan opintojakson aikana huomioitavia asioita.

Linkkejä

Tukea psyykkiseen hyvinvointiin

HUS:n sivusto, jolla on paljon luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia ja palvelu-ohjausta mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen:

mielenterveystalo.fi

Nyyti ry:n, opiskelijoiden tukijärjestön sivut, joilta tukea hyvinvointiin, opiskelun sujumiseen, esim. nettivertaistukiryhmiä ja keskusteluapua elämän ongelmakohdissa:

nyyti.fi

Nyyti ry:n julkaisu, opiskelijan opas elämäntaidoista:

http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/08/Ole-oman-elamasi-tahti.pdf

Nettiohjelma, jossa on harjoituksia stressinhallintaan, mielialaan ja elämän mielekkyyteen liittyen, mm. tietoisuusharjoituksia:

http://oivamieli.fi/

Suomen mielenterveysseuran sivut, esimerkiksi tietoa, materiaalia stressinhallinnasta ja rentoutumisharjoituksia:

http://www.mielenterveysseura.fi/fi

Nuorille suunnattu tietopaketti unesta:

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/unitehdas

Työikäisten unettomuudesta:

https://www.ttl.fi/tyoikaisten-unettomuuden-hoito/

Tukea opiskelutaitoihin

Avoin yliopisto, opiskelutaidosta tietoa ja ohjeita:

http://www.opiskelutaidot.fi/

Antoisampaan opiskeluun -opas (lataa pdf):

http://www.helsinki.fi/hyy/kopo/antoisampaan.pdf

Mestariopiskelija -nettikirja opiskelutaidoista:

http://www.tommivalkonen.com/

Tukea oppimiseen erilaisille oppijoille

Erilaisten oppijoiden liitto. Apua, neuvontaa ja koulutusta erilaisille oppijoille, tukea oppimisvaikeuksissa:

eoliitto.fi

Esteettömyys korkeakoulussa -hankkeen sivut, tukipalvelut ja hyvät käytännöt opiskelujärjestelyissä:

esok.fi

Tukea ADD/ADHD-haasteissa

ADHD-liiton sivusto, jolla tietoa ja tukea elämän eri osa-alueisiin liittyen:

adhd-liitto.fi