Oppimisympäristöt ja didaktiset lähestymistavat

Videot laatinut: professori Jyri Manninen, Kasvatustieteen ja psykologian osasto

Oppimisympäristöajattelu

Oppimisympäristöajattelu on opetuksen ja koulutuksen suunnittelua ohjaava ajattelutapa, jossa ei mietitä ”miten opetetaan”, vaan enemmän ”miten ja missä opitaan”. Painotetaan siis enemmän oppijan roolia ja erilaisia tilanteita ja ympäristöjä, joissa oppimista voisi tapahtua.  Videolla kerrotaan tarkemmin, mistä oikein on kyse.

Viisi näkökulmaa oppimisympäristöihin

Oppimisympäristöä voidaan tarkastella viidestä eri näkökulmasta: fyysinen, didaktinen, sosiaalinen, tekninen ja paikallinen. Oppimisympäristöjen kehittämistyössä tulisi huomioida kaikki näkökulmat, jotta ratkaisut olisivat toimivia. 

Didaktiset lähestymistavat

Opetusta ohjaavat erilaiset opetus- ja oppimiskäsitykset, jotka voivat olla tiedostamattomia tai tietoisia, opettajan omasta pedagogisesta ja didaktisesta osaamisesta riippuen. Lisäksi taustalla saattavat vaikuttaa perinteet sekä omat aiemmat kokemukset oppimisesta ja opetuksesta. Videolla perehdytään opetukseen ja oppimiseen liittyviin käsitteisiin ja käsityksiin.