Tavoitteet, aikataulu ja oppimateriaali

Tavoitteet

Uudistukselle asetetut tavoitteet olivat:

  • Opettajan yksinpuhelusta ryhmässä oppimiseen
  • Teorialuennot lyhyiksi opetusvideoiksi; oppimisen analytiikkaa tukevia itseopiskelutehtäviä
  • Lähiopetustunnit käytetään case-materiaalin yhteiseen opiskeluun
  • Toisen/kolmannen vuoden opiskelijoista vertaisohjaajia vetämään ryhmätilanteita opettajan kanssa
  • Lopputentin lisäksi itse- ja vertaisarviointitehtäviä.

Tiimi suunnittelee. Vas. Anuliina Savolainen, Helena Kantanen, Laura Räisänen, Arttu Antikainen ja Eetu Ojala. Kuva: Outi-Maaria Palo-oja.

Tiimi suunnittelee. Vas. Anuliina Savolainen, Helena Kantanen, Laura Räisänen, Arttu Antikainen ja Eetu Ojala. Kuva: Outi-Maaria Palo-oja.

Aikataulu

Ensimmäinen flipattu Markkinoinnin perusteet toteutettiin lukuvuonna 2018-19 näin:

Markkinoinnin perusteiden suunnittelu- ja toteutusaikataulu.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat

  • eri teemoja käsittelevät opetusvideot, jotka piti opiskella ennen harjoituksia (Moodle)
  • case-harjoitusten englanninkieliset pohjatekstit, jotka piti opiskella ennen harjoituksia (Moodle)
  • kussakin harjoituksessa yhteisesti tuotetut fläpit/Padlet-seinät (Moodle)
  • kurssikirja (Brassington, F. & Pettitt, S. Essentials of Marketing).

Helena Kantanen vastasi opetusvideoista ja Outi-Maaria Palo-oja teki niiden lomaan itseopiskelutehtäviä, jotka voi tehdä vain yhden kerran ja joista sai tenttiin maksimissaan 6 lisäpistettä (maksimipisteet edellyttivät, että 92 % vastattu oikein).

Videolla Outi-Maaria kertoo opetusvideoista ja itseopiskelutehtävistä.