Tervetuloa flippauksen pariin

Flipped Classroom eli käänteisopetus ja tuttavallisemmin flippaus on opetusmenetelmä, joka UEF:ssa on muodostunut jo käsitteeksi. Opetusta on virallisesti käännetty vuodesta 2015, mutta flippariopettajia on ollut jo aiemmin. Kärkihahmona on toiminut yliopistonlehtori Markku Saarelainen, jonka opintojakso tuotti opiskelijoille suuria haasteita. Tällä hetkellä meillä on noin sata flippaavaa opettajaa kaikissa neljässä tiedekunnassa. Flippaus on osa UEF:n strategianmukaista oppimisympäristöjen kehittämistyötä.

Näille sivuille on koottu tietopaketti flippauksesta. Alla olevien linkkien takaa löytyvät sivustot opettajille, opiskelijoille ja opetuksen kehittäjille. Opettajien osiosta löytyy niin sanottu flippausmanuaali, eli materiaalia flippauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Materiaali on laadittu korkeakouluopetuksen näkökulmasta, mutta on sovellettavissa myös muille kouluasteille. Opiskelijan sivulta löytyy tietoa siitä, mistä flippauksessa on kyse ja mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota flipatulla opintojaksolla. Vinkit soveltuvat myös muuhun opiskeluun. Opetuksen kehittäjän sivulta löytyy tietoa niin opetustyössä oleville, kuin sitä tukevien toimintojen parissa työskenteleville opiskelijoiden kokemuksista ja tarpeista, kehittämistyön ydinprosesseista sekä oppimisympäristöistä.

Sivusto on tehty osana Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! -hankketta, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hanketta. Lisäksi teemme aiheesta tutkimusta.