Esiintyminen ja esittäminen videoilla

Luennoimisen muuttuminen taltioinniksi ja yleisön vaihtuminen tietokoneen ruuduksi saattaa aiheuttaa tunteen siitä, ettei esiintyminen ole kovin oleellista. Toisaalta saattaa tuntua, että videoiden tekeminen on esiintymisen kannalta hankalaa. Näin ei kuitenkaan ole.  Esitysmateriaalia voi elävöittää ja havainnollistaa eri tavoin, lisäksi puhe ja materiaalin havainnollisuus ovat merkityksellisessä roolissa, kun kasvokkaisviestintää ei ole. Seuraavilla videoilla puheviestinnän yliopisto-opettaja Sanna Niskanen käsittelee esittämiseen, esiintymiseen ja opettamiseen liittyviä asioita, jotka soveltuvat myös perinteiseen opetukseen.

Videoiden suunnittelun pohjaksi

Videolla käsitellään esittämisen ja opetuksen yhteneväisyyksiä ja eroja. Lisäksi perehdytään videon merkitykseen opetuksessa ja oppimisessa, sekä opettajan merkityksellistä roolia oppimisen tukena.

 

 

Tiivis katsaus opetusviestinnän tutkimukseen

Videolla esitellään tutkimuksissa esiin tulleita viestinnällisiä asioita, joilla on vaikutusta oppimiseen ja vuorovaikutukseen ja joita kannattaa pohtia niin materiaalia laadittaessa kuin kontaktiopetuksenkin osalta.

 

 

Opettaminen videolla

Miten esitän asioita videolla? Kuvaanko itseäni vai näytänkö dioja? Videolla käsitellään videon suunnittelua opetuksen näkökulmasta ja siinä huomioitavia asioita.

 

Kuva video-opetuksessa

Milloin käyttää puhuvaa päätä? Pohdittavia asioita videon sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen.

 

Muutamia vinkkejä luentovideoiden tekemiseen

Asiasta ja aiheesta riippuen on esitystapoja ja ohjelmia useita. Opetusvideoita tehdessä kannattaa huomiota kiinnittää esitykseen, sillä opiskelijat katsovat materiaaleja erikokoisilta näytöiltä eikä diaa siksi kannata täyttää tekstillä. Videolla Jenni Kankaanpää käy läpi luentotyyppisten diaesitysten laatimiseen liittyviä asioita sekä toisaalta esittämistä –kuinka viitata dioihin, kun ei kasvokkaisviestintää tai pointteria ole käytettävissä. Koska videot ovat katsottavissa uudelleen ja niitä voi kelata, voi asiat selittää puhuen ja laittaa vain pääasiat dioille.