Päästöjen valokemiallinen ikääntyminen -PEAR virtausreaktori

ETH 2016 Posteri

PEAR -rekatori on monipuolisesti säädettävä laitteisto erilaisten päästöjen ilmakehässä tapahtuvan ikääntymisen monipuoliseen tutkimiseen. Laitteisto on varustettu  254 nm UV lampuilla ja otsonin syötöllä. Muotoilussa on hyödynnetty CFD-mallinnusta, jonka avulla virtausprofiili laitteistossa on laminaari.

Virtausreaktorein yksityiskohtia:

  • Virtausnopeudet 50-200 lpm -> 0.5-2 minuutin viipymäaika
  • Säädettävä OH-altistus: ~ 109–1012 molec cm-3 s
  • Reaaliaikainen valokemiallisen iän määritys D9-butanolin avulla Barmet ym. (2012, AMT) mukaisesti
  • Vähäiset hiukkashäviöt: 1-10% 50 nm hiukkasille virtausnopeudesta riippuen.