Palamisprosessit ja päästöt

Palamisprosessien tutkimuksessa kohteena ovat palamiseen ja korkean lämpötilan prosesseihin liittyvä pienhiukkasten muodostuminen, kemialliset reaktiot ja ikääntyminen. Oleellisena osana kehitetään aerosolien mittaus- ja analyysitekniikoita sekä käytetään kemiallisia ja virtausmallinnutekniikoita. Pienhiukkasten terveys- ja ilmastovaikutuksia tutkitaan ILMARI -laboratoriossa useamman tutkimusryhmän yhteistyönä. Lisäksi SIMO-pienpolttosimulaattorissa tutkitaan monipuolisesti puun polttolaitteiden toimintaa ja päästöjä.

Kuvat: Miika Kortelainen