ABSTRAKTIOHJEET
 

Teemaryhmäesityksien abstraktit pyydetään lähettämään 27.9.2011 klo 16 mennessä suoraan teemaryhmän vetäjälle, joka samalla vastaa abstraktin arvioinnista. Abstraktin enimmäispituus on 200 sanaa. Abstraktiin liitetään kirjoittajan nimi, yliopisto ja laitos tai muu instituutio sekä yhteystiedot. Abstraktista tulee käydä ilmi mihin teemaryhmään sitä esitetään. Valitse teemaryhmistä se, jonka aihepiiriin esitelmäsi kuuluu (ks. kohta TEEMARYHMÄT). Jos olet epävarma sopiiko abstraktisi tiettyyn teemaryhmään, ole yhteydessä sähköpostitse teemaryhmän puheenjohtajaan/-johtajiin. Esiintymisaika on 30 minuuttia (20 min. esittely ja 10 min. keskustelu).

Abstraktien palautusaika on päättynyt! Teemaryhmien puheenjohtajat ilmoittavat hyväksymispäätökset pääsääntöisesti 30.9.2011 mennessä. Hyväksytyt esitelmäabstraktit julkaistaan kasvatustieteen päivien nettisivuilla.

Ryhmien puheenjohtajilla on aikaa tehdä ryhmänsä ohjelmaluonnos (esiintymisaikataulu) 7.10.11 asti, koska jotkut henkilöt ovat tarjonneet abstrakteja useisiin ryhmiin, ja pieniksi jääviä ryhmiä saatetaan joutua yhdistämään. Esiintyjiin ollaan yhteydessä aikataulujen ja muiden käytännön asioiden tiimoilta mahdollisimman pian em. päivämäärän jälkeen.