Täsmälääketeknologiat (painopisteenä silmätaudit)

Täsmälääketeknologiaa käytetään lääkkeen saattoon vaikutuskohteisiin ja vaikutuksen kohdentamiseen haluttuun kudokseen.  Alalla on tärkeä rooli lääkekehityksessä erityisesti, kun parannetaan biolääkkeiden toimivuutta ja kun lääkitään vaikeasti saavutettavia kohteita kuten silmän takaosa, aivot ja kasvaimet.

Tutkimme lääkkeen saattoon liittyviä prosesseja ja täsmälääkkeisiin soveltuvia materiaaleja ja rakenteita. Painopisteenämme on silmälääketutkimus: tutkimme tautien mekanismeja ja etsimme lääkekohteita, selvitämme lääkkeen kuljetuksen prosesseja sekä kehitämme uusia lääkeaineita ja lääkkeen saattomenetelmiä. Monitieteinen tutkimusala hyödyntää farmasian, lääketieteen, materiaalitieteen, kemian ja matemaattisen mallituksen menetelmiä.

Tutkimusalueen merkitys kasvaa, koska täsmälääketeknologioiden tarve kasvaa samaa tahtia biolääkkeiden yleistyessä. Silmätaudit ja niistä johtuva näkövammaisuus yleistyvät väestön ikääntymisen myötä globaalisti, joten uusia lääkkeitä ja silmälääkkeiden antoteknologioita tarvitaan.

Teemme vilkasta yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden, lääketeollisuuden ja viranomaisten kanssa. Tutkimusrahoitusta saamme mm. Euroopan Unionista, Yhdysvaltojen lääkeviranomaisilta (FDA), lääketeollisuudesta ja Suomen Akatemiasta. Alan tutkijat työllistyvät tutkimuslaitoksiin, lääketeollisuuteen, sairaaloihin ja avoterveydenhuoltoon, apteekkeihin ja lääkeviranomaisten palvelukseen.

 

Lisää tietoa tutkimuksesta Silmälääke-tutkimusryhmän sivuilta.

 

Tutkimusalueen johtajat/yhdyshenkilöt:

Professori Arto Urtti

Professori Kai Kaarniranta

Apulaisprofessori Anu Kauppinen

Professori Paavo Honkakoski

Professori Seppo Auriola

Dosentti Marika Ruponen