Tutkinnot

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen 3 vuotta (180 op). Keskeinen osa farmaseuttiopintoja on opetusapteekkiharjoittelu. Farmaseutin tutkinto on selkeästi ammattiin suuntautuva, minkä vuoksi opetuksessa käytetään paljon työelämälähtöisiä harjoituksia.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka koostuu sekä farmaseutin että proviisorin tutkinnoista. Proviisorivaiheen opintojen laajuus on 120 op, jonka päätoimisesti opiskeleva suorittaa 2 vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin koulutusohjelma huomioi apteekkien, lääketeollisuuden, viranomaisten sekä yhteiskunnan tarpeet, ja se antaa valmiudet tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Valmistuneet farmaseutit ja proviisorit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja he työllistyvät hyvin lääkehuollon eri osalaueille, kuten apteekkeihin, lääketeollisuuteen sekä tutkimus-, opetus- ja viranomaistehtäviin.

Toksikologian kansainvälinen maisteriohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon, joka mahdollistaa tieteellisen jatkokoulutuksen.

Tieteellisinä jatkotutkintoina laitoksellamme voi suorittaa farmasian lisensiaatin ja tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnot.