Lääkekehityksen älykkäät ratkaisut

Tutkimusalueet:

Avainsanat: Farmakokinetiikka, analytiikka, lääkeainekemia,lääkesuunnittelu, metabolomiikka,synteesikemia, täsmälääketeknologiat, toksikologia, lääketutkimusmenetelmät, vierasainemetabolia, Quality by Design (QbD)

 

Hoidon vaikuttavuus

Tutkimusalueet:

Avainsanat: Hoidon vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, lääkepolitiikka, lääke-epidemiologia, rekisteritutkimus