Tutkimus

Farmasian laitoksen tutkimus keskittyy uusien lääkehoitojen kehittämiseen ja lääkehoidon yhteiskunnallisen merkityksen arviointiin. Tavoitteemme on löytää uusia älykkäitä ratkaisuja lääkekehityksen haasteisiin ja lääkkeiden elinkaaren hallintaan sekä arvioida lääkehoitojen vaikuttavuutta ja lääkkeitä koskevien poliittisten päätösten vaikutuksia. Kaupallistamme tutkimustuloksiamme lääkealan yrityksiin ja tutkimuspalveluiksi.

Farmasian tutkimus on luonteeltaan soveltavaa moni- ja poikkitieteellistä tutkimusta, jossa hyödynnetään mm. biokemian, analyyttisen kemian, matematiikan, fysiikan ja yhteiskuntatieteen tutkimusmenetelmiä. Tutkimushankkeissa on mukana farmasian osaajien lisäksi myös mm. kliinisen lääketieteen eri alojen, hoitotieteen ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita sekä lääkealan yrityksiä.

Tutkimuksemme on keskittynyt kahteen osioon:

1. Lääkekehityksen älykkäät ratkaisut

Tavoitteenamme on löytää uusia älykkäitä ratkaisuja lääkekehityksen haasteisiin ja lääkkeiden elinkaaren hallintaan. Tutkimusprojekteissa kehitetään uusia lääkeaineita eri sairauksien hoitoon ja teknologioita lääkkeen luovutukseen vaikutuspaikassaan, arvioidaan lääkeaineiden turvallisuutta ja vaiheita elimistössä, kehitetään lääketutkimuksen ja analytiikan menetelmiä sekä parannetaan lääkkeiden valmistusprosesseja.

2. Lääkehoidon vaikuttavuus

Tavoitteenamme on arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta ja lääkkeitä koskevien poliittisten päätösten vaikutuksia. Tutkimushankkeissa arvioidaan lääkehoitojen tehoa laajoja potilasrekistereitä hyödyntäen ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta monipuolisilla malleilla. Lisäksi seurataan lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevien poliittisten päätösten vaikutusta lääkkeiden käyttöön ja lääkehuollon toimintaan.

Laitoksen tutkimusalueet on esitelty oheisessa kaaviossa. Lisätietoja saat linkistä ”Tutkimusalueet”.