Toimikunnat

Johtoryhmä

Farmasian laitoksen johtoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka laitoksen johtaja kutsuu koolle käsittelemään laitoksen yleisiä ja henkilöstöä koskevia asioita ennen laitoksen johtajan päätöstä. Johtoryhmä suorittaa vuosittain myös laitoksen toiminnan arvioinnin.

Johtoryhmän jäsenet, varajäsenet:
laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen, laitoksen varajohtaja Jarkko Rautio
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
yliopistonlehtori Pekka Jarho, professori Seppo Auriola
yliopistonlehtori Kati Sepponen, yliopistonlehtori Reeta Heikkilä
apulaisprofessori Jaana Rysä, ma professori Risto Juvonen
yliopistonlehtori Kirsti Laitinen, professori Markus Forsberg
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistotutkija Riikka Laitinen
professori Jouko Vepsäläinen, professori Sirpa Hartikainen
akatemiatutkija Kristiina Huttunen, yliopistonlehtori Niina Karttunen
yliopistonlehtori Marika Ruponen, pt. tuntiopettaja Jaana Veki
yliopistonlehtori Piia Siitonen, yliopistotutkija Johanna Timonen
laboratorioinsinööri Markku Taskinen, opetusfarmaseutti Päivi Tiihonen
hallinnollinen koordinaattori Päivi Mensalo, tutkimussihteeri Paula Räsänen

Sihteerinä toimii koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen

Farmasian perusopetuksen toimikunta (PETO)

Farmasian perusopetuksen toimikunta (PETO) on neuvoa-antava elin, joka vastaa laitoksen opetussuunnitelmaprosessista ja opetuksen kehittämisestä.

PETO:n jäsenet, varajäsenet:
yliopistonlehtori Krista Laine (pj)
lehtori Pekka Jarho, professori Seppo Auriola
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistonlehtori Tarja Toropainen
yliopistonlehtori Kirsti Laitinen, yliopistonlehtori Anne Lecklin
apulaisprofessori Jaana Rysä, yliopistotutkija Marjo Huovinen
yliopistonlehtori Kati Sepponen, yliopistonlehtori Reeta Heikkilä
pt. tuntiopettaja Jaana Veki, yliopistonlehtori Piia Siitonen
yliopistonlehtori Marika Ruponen, yliopistonlehtori Tapio Nevalainen

Lisäksi jäsenenä toimii laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen.

Toimikuntaan kuuluu 4 farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n nimeämää opiskelijajäsentä ja varajäsentä.

Sihteerinä toimii koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen.