Opintoneuvonta ja hops-ohjaus

Farmaseuttiopinnot (1.–3. vuosi)

Yleisestä opintoneuvonnasta laitoksellamme vastaa koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen, joka myös hyväksyy farmaseuttivaiheen hopsit. Farmaseuttiopintojen ohjaukseen osallistuvat myös oppiainetuutorit eli opetuutorit. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään heti opintojen alkaessa oma opetuutori. Farmaseuttiopintojen ohjauksen tukena toimii myös farmaseuttiopintojen suunnittelu ja HOPS -opintojakso.

Proviisoriopinnot (4.–5. vuosi)

Koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen vastaa myös proviisorivaiheen yleisestä opintoneuvonnasta.  Proviisoriopinnoissa opiskelijan ohjaukseen osallistuvat myös pääaineen opettajatuutorit. Proviisorivaiheen hopsit hyväksyy kyseisen oppiaineen vastuuhenkilö. Proviisoriopintojen ohjauksen tukena toimii myös Proviisoriopintojen suunnittelu ja portfolio -opintojakso.

Päivi Anneli Hartikainen
Koulutussuunnittelija
huone: Ca 3137/3
p. 040 355 2504 
paivianneli.hartikainen(at)uef.fi

 

Kansainvälinen toksikologian maisteriohjelma

Kansainvälisten toksikologian maisteriopintojen yleisestä opintoneuvonnasta ja hops-ohjauksesta vastaa yliopistotutkija Marjo Huovinen (marjo.huovinen(at)uef.fi).