Opetusapteekkiharjoittelu

Opetusapteekkiharjoittelu on olennainen osa farmaseutin tutkintoon kuuluvia opintoja. Harjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä sekä tutustuttaa opiskelija mahdollisimman monipuolisesti apteekin tai/ja sairaala-apteekin toimintaan ja eri henkilöstöryhmien tehtäviin. Tavoitteena on myös soveltaa käytäntöön opiskelijan koulutusyksikössä saamia tietoja ja taitoja. Harjoittelun aikana opitaan sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita koulutusyksiköt eivät pysty opettamaan.
 

Ajankohtaista:

Opetusapteekkien perehdytyspäivä

Opetusapteekkien neuvottelupäivät